Tiền ảo: 4986
Sàn giao dịch: 346
Giá trị vốn hóa thị trường: 287.071.908.589 $ 1,7%
Lưu lượng 24 giờ: 54.113.223.949 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 9,93%
XRP 6,38%
chatbit  (CBT)
Chatbit (CBT)
$0,04048038 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-06-18 23:00:29 UTC (khoảng 18 giờ trước)
0 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Nguồn cung khả dụng
? / 12.000.000.000
CBT
USD

Chatbit (Tiện ích)

Widgets