cindicator  (CND)
Cindicator (CND)
$0,01135612 10.2%
0,00002926 ETH 7.7%
1.587 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$21.908.958
KL giao dịch trong 24 giờ
$650.243
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00961375 / $0,01160020
Cung lưu thông
1.929.265.175 / 2.000.000.005
CND
USD

Cindicator LKR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-12 1,86 Rs N/A
2020-08-11 2,00 Rs 1,86 Rs
2020-08-10 2,00 Rs 2,00 Rs
2020-08-09 1,92 Rs 2,00 Rs
2020-08-08 1,76 Rs 1,92 Rs
2020-08-07 1,77 Rs 1,76 Rs
2020-08-06 1,74 Rs 1,77 Rs
2020-08-05 1,79 Rs 1,74 Rs
2020-08-04 1,73 Rs 1,79 Rs
2020-08-03 1,64 Rs 1,73 Rs
2020-08-02 1,80 Rs 1,64 Rs
2020-08-01 1,75 Rs 1,80 Rs
2020-07-31 1,83 Rs 1,75 Rs
2020-07-30 1,71 Rs 1,83 Rs
2020-07-29 1,60 Rs 1,71 Rs
2020-07-28 1,55 Rs 1,60 Rs
2020-07-27 1,55 Rs 1,55 Rs
2020-07-26 1,64 Rs 1,55 Rs
2020-07-25 1,66 Rs 1,64 Rs
2020-07-24 1,75 Rs 1,66 Rs
2020-07-23 1,47 Rs 1,75 Rs
2020-07-22 1,46 Rs 1,47 Rs
2020-07-21 1,43 Rs 1,46 Rs
2020-07-20 1,40 Rs 1,43 Rs
2020-07-19 1,48 Rs 1,40 Rs
2020-07-18 1,40 Rs 1,48 Rs
2020-07-17 1,43 Rs 1,40 Rs
2020-07-16 1,37 Rs 1,43 Rs
2020-07-15 1,32 Rs 1,37 Rs
2020-07-14 1,39 Rs 1,32 Rs
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android