Tiền ảo: 6310
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 193.649.663.367 $ -0,17%
Lưu lượng 24 giờ: 39.562.485.946 $
Ưu thế:
BTC 66,5%
ETH 8,03%
XRP 4,87%
civic  (CVC)
Civic (CVC)
$0,02245130 -4,9%
0,00015734 ETH -4,9%
2.251 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$15.086.870
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.365.284
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02184662 / $0,02408257
Cung lưu thông
670.000.000 / 1.000.000.000
CVC
USD

Civic (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-15 4,32 Rs N/A
2019-12-14 4,27 Rs 4,32 Rs
2019-12-13 4,31 Rs 4,27 Rs
2019-12-12 4,56 Rs 4,31 Rs
2019-12-11 4,49 Rs 4,56 Rs
2019-12-10 5,27 Rs 4,49 Rs
2019-12-09 5,11 Rs 5,27 Rs
2019-12-08 4,86 Rs 5,11 Rs
2019-12-07 4,81 Rs 4,86 Rs
2019-12-06 4,77 Rs 4,81 Rs
2019-12-05 4,78 Rs 4,77 Rs
2019-12-04 4,99 Rs 4,78 Rs
2019-12-03 4,93 Rs 4,99 Rs
2019-12-02 4,97 Rs 4,93 Rs
2019-12-01 5,28 Rs 4,97 Rs
2019-11-30 5,46 Rs 5,28 Rs
2019-11-29 5,21 Rs 5,46 Rs
2019-11-28 5,26 Rs 5,21 Rs
2019-11-27 4,95 Rs 5,26 Rs
2019-11-26 4,74 Rs 4,95 Rs
2019-11-25 5,25 Rs 4,74 Rs
2019-11-24 5,41 Rs 5,25 Rs
2019-11-23 5,60 Rs 5,41 Rs
2019-11-22 5,93 Rs 5,60 Rs
2019-11-21 6,26 Rs 5,93 Rs
2019-11-20 6,73 Rs 6,26 Rs
2019-11-19 7,27 Rs 6,73 Rs
2019-11-18 7,36 Rs 7,27 Rs
2019-11-17 6,74 Rs 7,36 Rs
2019-11-16 6,72 Rs 6,74 Rs
2019-11-15 7,11 Rs 6,72 Rs