Tiền ảo: 6121
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 232.384.036.356 $ -2,2%
Lưu lượng 24 giờ: 53.682.245.536 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,36%
XRP 4,86%
civic  (CVC)
Civic (CVC)
$0,03792399 -7,2%
0,00021182 ETH -4,5%
2.212 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$25.325.437
KL giao dịch trong 24 giờ
$4.417.178
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03731557 / $0,04327410
Cung lưu thông
670.000.000 / 1.000.000.000
CVC
USD

Civic (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-15 1,20 NT$ N/A
2019-11-14 1,23 NT$ 1,20 NT$
2019-11-13 1,23 NT$ 1,23 NT$
2019-11-12 1,34 NT$ 1,23 NT$
2019-11-11 1,27 NT$ 1,34 NT$
2019-11-10 1,23 NT$ 1,27 NT$
2019-11-09 1,30 NT$ 1,23 NT$
2019-11-08 1,29 NT$ 1,30 NT$
2019-11-07 1,33 NT$ 1,29 NT$
2019-11-06 1,34 NT$ 1,33 NT$
2019-11-05 1,32 NT$ 1,34 NT$
2019-11-04 1,31 NT$ 1,32 NT$
2019-11-03 1,32 NT$ 1,31 NT$
2019-11-02 1,37 NT$ 1,32 NT$
2019-11-01 1,21 NT$ 1,37 NT$
2019-10-31 1,40 NT$ 1,21 NT$
2019-10-30 1,32 NT$ 1,40 NT$
2019-10-29 1,32 NT$ 1,32 NT$
2019-10-28 1,29 NT$ 1,32 NT$
2019-10-27 1,25 NT$ 1,29 NT$
2019-10-26 1,23 NT$ 1,25 NT$
2019-10-25 1,12 NT$ 1,23 NT$
2019-10-24 1,15 NT$ 1,12 NT$
2019-10-23 1,15 NT$ 1,15 NT$
2019-10-22 1,07 NT$ 1,15 NT$
2019-10-21 1,21 NT$ 1,07 NT$
2019-10-20 1,24 NT$ 1,21 NT$
2019-10-19 1,18 NT$ 1,24 NT$
2019-10-18 1,21 NT$ 1,18 NT$
2019-10-17 1,15 NT$ 1,21 NT$
2019-10-16 1,22 NT$ 1,15 NT$