Tiền ảo: 6156
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 196.776.376.797 $ -6,2%
Lưu lượng 24 giờ: 74.558.663.786 $
Ưu thế:
BTC 66,2%
ETH 8,24%
XRP 5,09%
civic  (CVC)
Civic (CVC)
$0,02893317 -13%
0,00019368 ETH -6,1%
2.218 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$19.949.461
KL giao dịch trong 24 giờ
$3.855.617
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02743487 / $0,03455607
Cung lưu thông
670.000.000 / 1.000.000.000
CVC
USD

Civic (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-23 7.732,58 Bs.F N/A
2019-11-22 8.196,50 Bs.F 7.732,58 Bs.F
2019-11-21 8.671,80 Bs.F 8.196,50 Bs.F
2019-11-20 9.320,91 Bs.F 8.671,80 Bs.F
2019-11-19 10.066,93 Bs.F 9.320,91 Bs.F
2019-11-18 10.164,82 Bs.F 10.066,93 Bs.F
2019-11-17 9.287,64 Bs.F 10.164,82 Bs.F
2019-11-16 9.269,89 Bs.F 9.287,64 Bs.F
2019-11-15 9.794,19 Bs.F 9.269,89 Bs.F
2019-11-14 10.072,09 Bs.F 9.794,19 Bs.F
2019-11-13 10.087,72 Bs.F 10.072,09 Bs.F
2019-11-12 10.975,03 Bs.F 10.087,72 Bs.F
2019-11-11 10.377,09 Bs.F 10.975,03 Bs.F
2019-11-10 10.020,10 Bs.F 10.377,09 Bs.F
2019-11-09 10.659,27 Bs.F 10.020,10 Bs.F
2019-11-08 10.629,20 Bs.F 10.659,27 Bs.F
2019-11-07 10.905,75 Bs.F 10.629,20 Bs.F
2019-11-06 10.970,31 Bs.F 10.905,75 Bs.F
2019-11-05 10.796,15 Bs.F 10.970,31 Bs.F
2019-11-04 10.698,15 Bs.F 10.796,15 Bs.F
2019-11-03 10.732,03 Bs.F 10.698,15 Bs.F
2019-11-02 11.170,42 Bs.F 10.732,03 Bs.F
2019-11-01 9.862,02 Bs.F 11.170,42 Bs.F
2019-10-31 11.417,74 Bs.F 9.862,02 Bs.F
2019-10-30 10.738,14 Bs.F 11.417,74 Bs.F
2019-10-29 10.723,00 Bs.F 10.738,14 Bs.F
2019-10-28 10.479,98 Bs.F 10.723,00 Bs.F
2019-10-27 10.124,50 Bs.F 10.479,98 Bs.F
2019-10-26 9.996,63 Bs.F 10.124,50 Bs.F
2019-10-25 9.098,83 Bs.F 9.996,63 Bs.F
2019-10-24 9.359,31 Bs.F 9.098,83 Bs.F