Tiền ảo: 4697
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 269.891.184.617 $ 7,2%
Lưu lượng 24 giờ: 61.434.832.753 $
Ưu thế:
BTC 57,1%
ETH 10,5%
XRP 6,38%
civic  (CVC)
Civic (CVC)
$0,08694422 1,4%
0,00032499 ETH -4,8%
2.076 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$29.826.811
KL giao dịch trong 24 giờ
$8.201.660
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,08340484 / $0,09035437
Nguồn cung khả dụng
342.699.977 / 1.000.000.000
CVC
USD

Sàn giao dịch Civic

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,00000993 BTC
0.5% 5.098 $ 24.996 $
1.773.860 $
20543497,244 CVC
21,67% Gần đây
2
0 $
104 KRW
1.9% 4.535 $ 6.037 $
900.656 $
10275711,243 CVC
10,98% Gần đây
3
0 $
0,0864 USDT
0.46% 7.496 $ 14.670 $
601.511 $
6950949,999 CVC
7,33% Gần đây
4
0 $
0,00000993 BTC
0.8% 6.935 $ 24.422 $
272.167 $
3143485,019 CVC
3,32% Gần đây
5
0 $
0,00000993 BTC
0.8% 7.283 $ 22.403 $
272.167 $
3143485,019 CVC
3,32% Gần đây
6
0 $
0,00000986 BTC
0.4% 3.545 $ 28.537 $
44.715 $
520368,934 CVC
0,55% Gần đây
7
0 $
0,00000996 BTC
0.7% 4.575 $ 18.302 $
126.447 $
1456951,255 CVC
1,54% Gần đây
8
0 $
0,000323 ETH
0.31% 2.703 $ 4.599 $
226.634 $
2618935,651 CVC
2,77% Gần đây
9
0 $
0,00032592 ETH
0.9% 3.244 $ 4.270 $
152.122 $
1755256,609 CVC
1,86% Gần đây
10
0 $
0,000321 ETH
1.71% 4.246 $ 12.309 $
20.315 $
238359,272 CVC
0,25% Gần đây
11
0 $
0,000321 ETH
1.86% 5.479 $ 10.087 $
20.292 $
238359,272 CVC
0,25% Gần đây
12
0 $
0,087 USDC
1.07% 5.225 $ 8.463 $
27.217 $
314735,000 CVC
0,33% Gần đây
13
0 $
0,0000099 BTC
1.0% 3.479 $ 7.385 $
53.495 $
619754,084 CVC
0,65% Gần đây
14
0 $
0,00032406 ETH
1.28% 4.672 $ 7.160 $
24.616 $
283979,047 CVC
0,30% Gần đây
15
0 $
0,00032392 ETH
0.89% 4.280 $ 8.100 $
10.865 $
125820,176 CVC
0,13% Gần đây
16
0 $
0,00259 BNB
0.77% 1.729 $ 5.493 $
79.840 $
919476,544 CVC
0,98% Gần đây
17
0 $
0,00000986 BTC
2.2% 465 $ 415 $
6.993 $
81481,971 CVC
0,09% Gần đây
18
0 $
0,0003217 ETH
2.18% 260 $ 397 $
7.019 $
81489,774 CVC
0,09% Gần đây
19
0 $
0,0846 USDT
5.08% 693 $ 1.509 $
19.013 $
224247,698 CVC
0,23% Gần đây
20
0 $
2,69 THB
5.28% 105 $ 111 $
1.511 $
17866,906 CVC
0,02% Gần đây
21
0 $
0,0861 USDT
0.23% 1.365 $ 5.491 $
1.502.395 $
17386541,426 CVC
18,34% Gần đây
22
0 $
0,08546 USDT
3.02% 177 $ 420 $
231.854 $
2694817,000 CVC
2,84% Gần đây
23
0 $
0,0800742 USD
14.29% 31 $ 1.007 $
553 $
6912,000 CVC
0,01% khoảng 1 giờ trước
24
0 $
0,00000993 BTC
33.64% 32 $ 20 $
409.836 $
4741669,570 CVC
5,00% Gần đây -
25
0 $
0,087725 USDT
2.94% - -
366.378 $
4167443,000 CVC
4,46% Gần đây -
26
0 $
0,00000976 BTC
4.93% - -
177.278 $
2083200,000 CVC
2,16% Gần đây -
27
0 $
0,0003254 ETH
2.34% - -
142.624 $
1636895,000 CVC
1,74% Gần đây -
28
0 $
0,00001101 BTC
1.78% - -
1.963 $
20463,186 CVC
0,02% Gần đây -
29
0 $
0,00001189 BTC
27.18% - -
59.334 $
573310,937 CVC
0,72% Gần đây -
30
0 $
0,00032645 ETH
31.8% - -
3.881 $
44617,447 CVC
0,05% Gần đây -
31
0 $
0,0000104 BTC
12.65% - -
458 $
5084,126 CVC
0,01% Gần đây -
32
0 $
0,0864 USDT
- - -
499.288 $
5750312,138 CVC
6,09% Gần đây -
33
0 $
0,00034446 ETH
- - -
156.009 $
1692496,329 CVC
1,90% Gần đây -
34
0 $
0,000322582514618 ETH
2.41% - -
477 $
5573,171 CVC
0,01% Gần đây -
35
0 $
0,0000114 BTC
- - -
40 $
400,000 CVC
0,00% Gần đây -
36
0 $
2,03 INR
64.33% - -
237 $
8110,504 CVC
0,00% khoảng 2 giờ trước -
37
0 $
0,00033 ETH
3.92% 17 $ 83 $
117 $
1388,967 CVC
khoảng 4 giờ trước
38
0 $
0,00035 ETH
14.9% 334 $ 94 $
83 $
947,691 CVC
khoảng 8 giờ trước
39
0 $
111,5 KRW
22.69% 435 $ 84 $
2.679 $
28491,616 CVC
khoảng 9 giờ trước
40
0 $
0,00001004 BTC
3.53% - -
18.838 $
239043,825 CVC
3 ngày trước -
41
0 $
0,00031 ETH
4.61% - -
15.637 $
200322,581 CVC
7 ngày trước -
42
0 $
8,82334458992437 CREDO
- - -
0 $
1,187 CVC
khoảng 3 giờ trước -
43
0 $
0,00001001 BTC
9.11% 257 $ 38 $
0 $
0,000 CVC
4 ngày trước -
44
0 $
0 ETH
13.28% - -
0 $
0,000 CVC
4 ngày trước -
45
0 $
0,0003 ETH
33.28% - -
0 $
0,000 CVC
1 ngày trước -
46
0 $
0 USD
62.03% - -
0 $
0,000 CVC
6 ngày trước -
47
0 $
0,000338 ETH
- - -
0 $
0,000 CVC
1 ngày trước -
48
0 $
0 CNYT
- - -
0 $
0,000 CVC
4 ngày trước -
49
0 $
0 TWD
- - -
0 $
0,000 CVC
4 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale