Tiền ảo: 4653
Sàn giao dịch: 324
Giá trị vốn hóa thị trường: 247.486.578.791 $ 0,24%
Lưu lượng 24 giờ: 52.831.160.339 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 10,8%
XRP 6,63%
cny tether  (CNYT)
CNY Tether (CNYT)
$0,141556 0,15%
0,00001795 BTC 0,80%
13 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$177.548.486
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,140658 / $0,142901
Nguồn cung khả dụng
0 / 100.000.000
CNYT
USD

Sàn giao dịch CNY Tether

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
EXX EXX
0 $
0,008983 CNYT
0.94% 71 $ 5 $
8.288 $
6681677,480 JMT
0,00% Gần đây
2
HPX HPX
6 $
44,039 CNYT
1.4% 389 $ 855 $
613.659 $
97765,803 EOS
0,35% Gần đây
3
EXX EXX
1 $
7,350007 CNYT
2.31% 65 $ 1.932 $
420.810 $
415046,280 USDT
0,24% khoảng 2 giờ trước
4
EXX EXX
0 $
0,81 CNYT
2.19% 653 $ 12 $
338.267 $
3020777,070 SPG
0,19% khoảng 1 giờ trước
5
EXX EXX
7.956 $
57457,76 CNYT
29.23% 5.660 $ 328 $
89.394 $
11,236 BTC
0,05% khoảng 2 giờ trước
6
HPX HPX
0 $
0,147541 CNYT
50.0% 176 $ 91 $
40.580 $
1929744,650 MATIC
0,02% Gần đây
7
EXX EXX
0 $
0,08 CNYT
50.0% 85 $ 520 $
8.787 $
800311,540 BDS
0,00% Gần đây
8
EXX EXX
0 $
0,000019 CNYT
26.32% 55 $ 4 $
50 $
19028916,130 ECOL
0,00% khoảng 2 giờ trước
9
EXX EXX
0 $
0,07 CNYT
14.29% 73 $ 32 $
38.207 $
3959911,510 INK
0,02% Gần đây
10
EXX EXX
0 $
0,058 CNYT
20.52% 1.168 $ 63 $
121.186 $
15089995,207 LST
0,07% khoảng 2 giờ trước
11
HPX HPX
0 $
0,1969 CNYT
66.67% 190 $ 63 $
77.391 $
2757655,376 TRX
0,04% Gần đây
12
EXX EXX
0 $
0,26 CNYT
13.79% 290 $ 3 $
28.511 $
799043,660 TV
0,02% Gần đây
13
HPX HPX
0 $
0,0381 CNYT
15.56% 115 $ 0 $
87 $
15970,350 VCT
0,00% Gần đây
14
HPX HPX
7.886 $
55327,62 CNYT
1.17% 1.874 $ 608 $
17.826.957 $
2260,646 BTC
10,04% Gần đây
15
HPX HPX
252 $
1764,81 CNYT
1.96% 559 $ 302 $
4.788.853 $
19038,418 ETH
2,70% Gần đây
16
HPX HPX
10 $
73,4255 CNYT
2.67% 299 $ 123 $
2.102.262 $
200842,935 YT
1,18% Gần đây
17
HPX HPX
1 $
8,874 CNYT
3.48% 132 $ 175 $
1.976.882 $
1562998,716 HC
1,11% Gần đây
18
HPX HPX
90 $
631,81 CNYT
3.41% 2 $ 3 $
431.552 $
4791,414 LTC
0,24% Gần đây
19
HPX HPX
12 $
81,498 CNYT
2.21% 4 $ 52 $
281.092 $
24194,612 NEO
0,16% Gần đây
20
HPX HPX
0 $
0,0172 CNYT
0.0% 161 $ 0 $
11.751 $
4793232,130 HPY
0,01% Gần đây
21
EXX EXX
0 $
0,17 CNYT
20.0% 24 $ 3 $
13.802 $
591575,980 QBT
0,01% Gần đây
22
HPX HPX
0 $
0,024444 CNYT
32.95% 115 $ 0 $
7.375 $
2116748,226 TRIO
0,00% Gần đây
23
HPX HPX
0 $
0,007553 CNYT
94.89% 7 $ 0 $
873 $
810943,867 BTT
0,00% Gần đây
24
HPX HPX
0 $
0,020682 CNYT
5.25% 118 $ 0 $
241.173 $
81799958,460 DOGE
0,14% Gần đây
25
HPX HPX
0 $
0,3801 CNYT
80.0% 190 $ 5 $
129.883 $
2397468,574 RVN
0,07% Gần đây
26
EXX EXX
0 $
1,2449 CNYT
7.34% 20 $ 17 $
68.417 $
397533,090 PNC
0,04% khoảng 1 giờ trước
27
HPX HPX
0 $
0,0558 CNYT
92.62% 8 $ 0 $
6.587 $
828270,616 TOP
0,00% Gần đây
28
HPX HPX
0 $
1,289 CNYT
3.18% 24 $ 25 $
58.641 $
319184,983 FET
0,03% Gần đây
29
EXX EXX
4 $
28,45 CNYT
54.79% 15 $ 50 $
7.792.713 $
1995888,690 UBTC
4,39% Gần đây -
30
EXX EXX
1 $
4,64 CNYT
28.16% 8 $ 57 $
3.044.642 $
4781323,790 ETF
1,71% Gần đây -
31
HPX HPX
0 $
1,1685 CNYT
77.5% 1 $ 41 $
318.701 $
1913250,069 ENJ
0,18% Gần đây -
32
HPX HPX
1 $
7,3164 CNYT
30.9% 7 $ 20 $
253.104 $
242716,095 BCD
0,14% Gần đây -
33
HPX HPX
0 $
3,2164 CNYT
75.88% 69 $ 2 $
150.882 $
329128,643 BEAM
0,08% Gần đây -
34
EXX EXX
0 $
0,84 CNYT
25.0% 11 $ 31 $
68.257 $
592101,470 QASH
0,04% Gần đây -
35
HPX HPX
1 $
9,1657 CNYT
44.81% 8 $ 7 $
31.829 $
24359,479 ONT
0,02% Gần đây -
36
7.920 $
55531,6808 CNYT
0.25% - -
41.067.943 $
5185,230 BTC
23,03% Gần đây -
37
253 $
1773,4929 CNYT
0.3% - -
29.906.948 $
118268,400 ETH
16,78% Gần đây -
38
5 $
31,811 CNYT
2.72% - -
6.948.818 $
1537766,324 BAC
3,91% Gần đây -
39
7 $
51,397 CNYT
2.15% - -
6.382.930 $
870739,354 ETC
3,58% Gần đây -
40
1 $
7,0352 CNYT
0.11% - -
5.661.653 $
5653992,250 USDT
3,18% Gần đây -
41
90 $
632,318 CNYT
0.23% - -
4.786.524 $
53144,309 LTC
2,69% Gần đây -
42
6 $
43,589 CNYT
0.5% - -
4.281.585 $
691487,569 EOS
2,41% Gần đây -
43
160 $
1126,7104 CNYT
0.47% - -
3.944.884 $
24647,832 DASH
2,22% Gần đây -
44
90 $
633,38 CNYT
1.98% - -
3.249.443 $
36116,138 BCHSV
1,83% Gần đây -
45
404 $
2843,212 CNYT
0.61% - -
3.234.473 $
8008,496 BCHAB
1,82% Gần đây -
46
0 $
0,3904 CNYT
3.11% - -
1.928.846 $
34781197,686 RVN
1,09% Gần đây -
47
1 $
7,643 CNYT
3.21% - -
953.112 $
875492,109 GXS
0,54% Gần đây -
48
0 $
3,3587 CNYT
2.82% - -
674.805 $
1411546,600 BEAM
0,38% Gần đây -
49
0 $
0,020859 CNYT
1.96% - -
632.427 $
213439071,711 DOGE
0,36% Gần đây -
50
30 $
206,654 CNYT
1.83% - -
598.313 $
20281,457 DCR
0,33% Gần đây -
51
1 $
8,84 CNYT
2.46% - -
448.442 $
357117,480 HC
0,25% Gần đây -
52
0 $
0,104309 CNYT
11.58% - -
408.432 $
27564784,820 BEET
0,23% Gần đây -
53
0 $
0,04464 CNYT
2.53% - -
384.802 $
60518126,943 TERA
0,22% Gần đây -
54
1 $
3,7706 CNYT
2.97% - -
325.746 $
608171,272 AE
0,18% Gần đây -
55
3 $
17,9503 CNYT
4.57% - -
290.937 $
114099,668 GRIN
0,16% Gần đây -
56
1 $
5,2071 CNYT
2.56% - -
259.745 $
349750,029 NULS
0,15% Gần đây -
57
8 $
56,749 CNYT
5.91% - -
236.962 $
29336,600 XZC
0,13% Gần đây -
58
0 $
0,009215 CNYT
3.56% - -
217.701 $
165655589,496 JMT
0,12% Gần đây -
59
1 $
7,145 CNYT
2.6% - -
142.951 $
140845,048 MONA
0,08% Gần đây -
60
1 $
5,296 CNYT
0.21% - -
115.572 $
153317,452 ETP
0,06% Gần đây -
61
1 $
5,733 CNYT
5.0% - -
80.097 $
97870,270 DERO
0,04% Gần đây -
62
4 $
27,7 CNYT
3.39% - -
67.720 $
17142,678 ELA
0,04% Gần đây -
63
0 $
0,02218 CNYT
6.53% - -
66.421 $
21081299,231 SUQA
0,04% Gần đây -
64
0 $
1,96715 CNYT
1.5% - -
58.056 $
207033,784 PASC
0,03% Gần đây -
65
0 $
0,0704 CNYT
4.51% - -
23.400 $
2330642,197 TOPC
0,01% Gần đây -
66
0 $
0,48386 CNYT
21.93% - -
16.745 $
243618,955 BCW
0,01% Gần đây -
67
0 $
0,0107 CNYT
9.09% - -
4.229 $
2770531,643 FYC
0,00% khoảng 1 giờ trước -
68
0 $
0,015679 CNYT
16.99% - -
406 $
181328,577 TDC
0,00% Gần đây -
69
0 $
1,2 CNYT
1.17% - -
35 $
206,685 BTP
0,00% khoảng 1 giờ trước -
70
4 $
30,9773 CNYT
2.58% - -
5.269.925 $
1192797,589 VOLLA
2,96% Gần đây -
71
0 $
0,3729 CNYT
13.16% - -
1.796.555 $
33779563,307 GPC
1,01% Gần đây -
72
0 $
0,28326 CNYT
2.2% - -
473.249 $
11703582,069 FDS
0,26% Gần đây -
73
1 $
7,566 CNYT
3.9% - -
417.072 $
387754,807 BCD
0,23% Gần đây -
74
0 $
0,022547 CNYT
16.32% - -
389.282 $
120945754,697 CLO
0,22% Gần đây -
75
0 $
0,023906 CNYT
4.44% - -
343.666 $
101201474,166 SC
0,19% Gần đây -
76
0 $
0,0009655 CNYT
24.78% - -
322.996 $
2353189619,080 SCC
0,18% Gần đây -
77
0 $
0,000899 CNYT
0.0% - -
244.316 $
1911631419,496 TRTL
0,14% Gần đây -
78
0 $
0,25039 CNYT
2.24% - -
146.000 $
4084614,518 TV
0,08% Gần đây -
79
0 $
0,39095 CNYT
5.84% - -
105.056 $
1884107,008 TUBE
0,06% Gần đây -
80
0 $
2,97323 CNYT
3.33% - -
101.036 $
238745,747 VTC
0,06% Gần đây -
81
1 $
5,7501 CNYT
2.94% - -
68.938 $
84231,209 BTX
0,04% Gần đây -
82
0 $
0,0008593 CNYT
6.48% - -
50.795 $
414671246,069 PGN
0,03% Gần đây -
83
0 $
0,70984 CNYT
14.83% - -
48.908 $
482061,911 HX
0,03% Gần đây -
84
0 $
0,00107 CNYT
14.46% - -
47.472 $
312326940,570 EDUC
0,03% Gần đây -
85
0 $
3,347 CNYT
3.18% - -
47.483 $
99792,326 NMC
0,03% Gần đây -
86
0 $
0,1289 CNYT
1.37% - -
38.405 $
2089002,040 CMC
0,02% Gần đây -
87
0 $
0,043772 CNYT
1.61% - -
35.157 $
5631407,944 QRK
0,02% Gần đây -
88
0 $
0,001374 CNYT
11.27% - -
31.247 $
160095731,764 DOGZ
0,02% Gần đây -
89
0 $
0,90114 CNYT
1.1% - -
26.900 $
210145,442 VSYS
0,02% Gần đây -
90
1 $
7,216 CNYT
2.07% - -
23.648 $
23051,712 GOD
0,01% Gần đây -
91
0 $
0,1448 CNYT
3.99% - -
17.187 $
831449,610 FTC
0,01% Gần đây -
92
0 $
0,009618 CNYT
7.14% - -
16.296 $
11927498,371 TYT
0,01% Gần đây -
93
0 $
1,64637 CNYT
3.64% - -
14.357 $
61087,647 AXE
0,01% Gần đây -
94
0 $
0,00964 CNYT
2.56% - -
8.358 $
6103260,120 BAN
0,00% Gần đây -
95
0 $
0,1374 CNYT
8.12% - -
5.407 $
275893,251 ACM
0,00% Gần đây -
96
0 $
0,031 CNYT
24.56% - -
971 $
218925,934 BUT
0,00% khoảng 2 giờ trước -
97
0 $
0,044466 CNYT
5.43% - -
16.741 $
2637306,469 GRFT
0,01% Gần đây -
98
0 $
0,0148 CNYT
10.41% - -
2.284 $
1073455,688 LXT
0,00% khoảng 2 giờ trước -
99
0 $
0,0006 CNYT
4.22% - -
52 $
602464,194 IFC
0,00% khoảng 2 giờ trước -
100
HPX HPX
87 $
610,1135 CNYT
5.94% 164 $ 235 $
698.938 $
8037,581 XMR
0,39% Gần đây
Show More
Anomaly BTC/USD Stale