🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
codeo token  (CODEO)
CODEO TOKEN (CODEO)
$0,01600541 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-03-27 15:00:02 UTC (11 ngày trước)
2 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000.000
CODEO
USD

CODEO TOKEN INR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-03-28 1,20 ₹ N/A
2020-03-27 1,21 ₹ 1,20 ₹
2020-03-20 0,04336284 ₹ 1,21 ₹
CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android