👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
coinbene token  (CONI)
Coinbene Token (CONI)
$0,01545809 -8.2%
0,00006772 ETH -5.1%
94 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.289.090
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.059.320
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01523334 / $0,01754984
Cung lưu thông
212.821.104 / 1.000.000.000
CONI
USD

Coinbene Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-27 1,41 ৳ N/A
2020-02-26 1,52 ৳ 1,41 ৳
2020-02-25 1,54 ৳ 1,52 ৳
2020-02-24 1,53 ৳ 1,54 ৳
2020-02-23 1,56 ৳ 1,53 ৳
2020-02-22 1,56 ৳ 1,56 ৳
2020-02-21 1,56 ৳ 1,56 ৳
2020-02-20 1,57 ৳ 1,56 ৳
2020-02-19 1,58 ৳ 1,57 ৳
2020-02-18 1,58 ৳ 1,58 ৳
2020-02-17 1,61 ৳ 1,58 ৳
2020-02-16 1,69 ৳ 1,61 ৳
2020-02-15 1,85 ৳ 1,69 ৳
2020-02-14 1,71 ৳ 1,85 ৳
2020-02-13 1,77 ৳ 1,71 ৳
2020-02-12 1,72 ৳ 1,77 ৳
2020-02-11 1,75 ৳ 1,72 ৳
2020-02-09 1,59 ৳ 1,75 ৳
2020-02-08 1,56 ৳ 1,59 ৳
2020-02-07 1,29 ৳ 1,56 ৳
2020-02-06 1,27 ৳ 1,29 ৳
2020-02-05 1,28 ৳ 1,27 ৳
2020-02-04 1,35 ৳ 1,28 ৳
2020-02-03 1,40 ৳ 1,35 ৳
2020-02-02 1,29 ৳ 1,40 ৳
2020-02-01 1,25 ৳ 1,29 ৳
2020-01-31 1,27 ৳ 1,25 ৳
2020-01-30 1,27 ৳ 1,27 ৳
2020-01-29 1,18 ৳ 1,27 ৳
2020-01-28 1,19 ৳ 1,18 ৳
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android