coinbene token  (CONI)
Coinbene Token (CONI)
$0,01069848 -1.8%
0,00004415 ETH -2.4%
101 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.276.863
KL giao dịch trong 24 giờ
$858.916
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01087230 / $0,01093575
Cung lưu thông
212.821.104 / 1.000.000.000
CONI
USD

Coinbene Token BDT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-03-30 0,990964 ৳ N/A
2020-03-29 1,03 ৳ 0,990964 ৳
2020-03-28 1,04 ৳ 1,03 ৳
2020-03-27 1,05 ৳ 1,04 ৳
2020-03-26 1,02 ৳ 1,05 ৳
2020-03-25 1,02 ৳ 1,02 ৳
2020-03-24 1,01 ৳ 1,02 ৳
2020-03-23 1,02 ৳ 1,01 ৳
2020-03-22 1,03 ৳ 1,02 ৳
2020-03-21 0,995422 ৳ 1,03 ৳
2020-03-20 0,945147 ৳ 0,995422 ৳
2020-03-19 0,931432 ৳ 0,945147 ৳
2020-03-18 0,929092 ৳ 0,931432 ৳
2020-03-17 0,931163 ৳ 0,929092 ৳
2020-03-16 1,03 ৳ 0,931163 ৳
2020-03-15 0,989784 ৳ 1,03 ৳
2020-03-14 1,06 ৳ 0,989784 ৳
2020-03-13 1,06 ৳ 1,06 ৳
2020-03-12 1,30 ৳ 1,06 ৳
2020-03-11 1,32 ৳ 1,30 ৳
2020-03-10 1,29 ৳ 1,32 ৳
2020-03-09 1,40 ৳ 1,29 ৳
2020-03-08 1,50 ৳ 1,40 ৳
2020-03-07 1,58 ৳ 1,50 ৳
2020-03-06 1,43 ৳ 1,58 ৳
2020-03-05 1,37 ৳ 1,43 ৳
2020-03-04 1,34 ৳ 1,37 ৳
2020-03-03 1,34 ৳ 1,34 ৳
2020-03-02 1,31 ৳ 1,34 ৳
2020-03-01 1,34 ৳ 1,31 ৳
2020-02-29 1,29 ৳ 1,34 ৳
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android