👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
coinbene token  (CONI)
Coinbene Token (CONI)
$0,01836688 -0.9%
0,00006935 ETH -3.5%
92 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.908.859
KL giao dịch trong 24 giờ
$997.354
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01797635 / $0,01853037
Cung lưu thông
212.821.104 / 1.000.000.000
CONI
USD

Coinbene Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-22 0,00000189 BTC N/A
2020-02-21 0,00000191 BTC 0,00000189 BTC
2020-02-20 0,00000192 BTC 0,00000191 BTC
2020-02-19 0,00000183 BTC 0,00000192 BTC
2020-02-18 0,00000192 BTC 0,00000183 BTC
2020-02-17 0,00000191 BTC 0,00000192 BTC
2020-02-16 0,00000201 BTC 0,00000191 BTC
2020-02-15 0,00000212 BTC 0,00000201 BTC
2020-02-14 0,00000198 BTC 0,00000212 BTC
2020-02-13 0,00000202 BTC 0,00000198 BTC
2020-02-12 0,00000199 BTC 0,00000202 BTC
2020-02-11 0,00000209 BTC 0,00000199 BTC
2020-02-09 0,00000191 BTC 0,00000209 BTC
2020-02-08 0,00000187 BTC 0,00000191 BTC
2020-02-07 0,00000156 BTC 0,00000187 BTC
2020-02-06 0,00000156 BTC 0,00000156 BTC
2020-02-05 0,00000164 BTC 0,00000156 BTC
2020-02-04 0,00000171 BTC 0,00000164 BTC
2020-02-03 0,00000176 BTC 0,00000171 BTC
2020-02-02 0,00000163 BTC 0,00000176 BTC
2020-02-01 0,00000158 BTC 0,00000163 BTC
2020-01-31 0,00000158 BTC 0,00000158 BTC
2020-01-30 0,00000161 BTC 0,00000158 BTC
2020-01-29 0,00000150 BTC 0,00000161 BTC
2020-01-28 0,00000156 BTC 0,00000150 BTC
2020-01-27 0,00000160 BTC 0,00000156 BTC
2020-01-26 0,00000164 BTC 0,00000160 BTC
2020-01-25 0,00000168 BTC 0,00000164 BTC
2020-01-24 0,00000158 BTC 0,00000168 BTC
2020-01-23 0,00000163 BTC 0,00000158 BTC
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android