👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
coinbene token  (CONI)
Coinbene Token (CONI)
$0,01802772 -1.7%
0,00006628 ETH -5.9%
92 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.836.680
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.308.525
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01797164 / $0,01841224
Cung lưu thông
212.821.104 / 1.000.000.000
CONI
USD

Coinbene Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-23 14,74 CLP$ N/A
2020-02-22 14,75 CLP$ 14,74 CLP$
2020-02-21 14,80 CLP$ 14,75 CLP$
2020-02-20 14,72 CLP$ 14,80 CLP$
2020-02-19 14,84 CLP$ 14,72 CLP$
2020-02-18 14,81 CLP$ 14,84 CLP$
2020-02-17 15,02 CLP$ 14,81 CLP$
2020-02-16 15,76 CLP$ 15,02 CLP$
2020-02-15 17,30 CLP$ 15,76 CLP$
2020-02-14 16,02 CLP$ 17,30 CLP$
2020-02-13 16,48 CLP$ 16,02 CLP$
2020-02-12 16,05 CLP$ 16,48 CLP$
2020-02-11 16,39 CLP$ 16,05 CLP$
2020-02-09 14,81 CLP$ 16,39 CLP$
2020-02-08 14,53 CLP$ 14,81 CLP$
2020-02-07 11,91 CLP$ 14,53 CLP$
2020-02-06 11,64 CLP$ 11,91 CLP$
2020-02-05 11,75 CLP$ 11,64 CLP$
2020-02-04 12,47 CLP$ 11,75 CLP$
2020-02-03 13,17 CLP$ 12,47 CLP$
2020-02-02 12,18 CLP$ 13,17 CLP$
2020-02-01 11,80 CLP$ 12,18 CLP$
2020-01-31 11,95 CLP$ 11,80 CLP$
2020-01-30 11,89 CLP$ 11,95 CLP$
2020-01-29 10,97 CLP$ 11,89 CLP$
2020-01-28 11,00 CLP$ 10,97 CLP$
2020-01-27 10,70 CLP$ 11,00 CLP$
2020-01-26 10,62 CLP$ 10,70 CLP$
2020-01-25 11,00 CLP$ 10,62 CLP$
2020-01-24 10,27 CLP$ 11,00 CLP$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android