👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
coinbene token  (CONI)
Coinbene Token (CONI)
$0,01836932 0.7%
0,00007008 ETH -0.2%
92 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.907.805
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.164.890
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01797635 / $0,01853037
Cung lưu thông
212.821.104 / 1.000.000.000
CONI
USD

Coinbene Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-21 0,126842 kr. N/A
2020-02-20 0,127565 kr. 0,126842 kr.
2020-02-19 0,128726 kr. 0,127565 kr.
2020-02-18 0,128456 kr. 0,128726 kr.
2020-02-17 0,130735 kr. 0,128456 kr.
2020-02-16 0,137233 kr. 0,130735 kr.
2020-02-15 0,150676 kr. 0,137233 kr.
2020-02-14 0,139019 kr. 0,150676 kr.
2020-02-13 0,143046 kr. 0,139019 kr.
2020-02-12 0,138743 kr. 0,143046 kr.
2020-02-11 0,141360 kr. 0,138743 kr.
2020-02-09 0,127626 kr. 0,141360 kr.
2020-02-08 0,125213 kr. 0,127626 kr.
2020-02-07 0,103425 kr. 0,125213 kr.
2020-02-06 0,101853 kr. 0,103425 kr.
2020-02-05 0,101674 kr. 0,101853 kr.
2020-02-04 0,107009 kr. 0,101674 kr.
2020-02-03 0,110912 kr. 0,107009 kr.
2020-02-02 0,102529 kr. 0,110912 kr.
2020-02-01 0,099290 kr. 0,102529 kr.
2020-01-31 0,101568 kr. 0,099290 kr.
2020-01-30 0,101743 kr. 0,101568 kr.
2020-01-29 0,094659 kr. 0,101743 kr.
2020-01-28 0,094664 kr. 0,094659 kr.
2020-01-27 0,093275 kr. 0,094664 kr.
2020-01-26 0,092604 kr. 0,093275 kr.
2020-01-25 0,095893 kr. 0,092604 kr.
2020-01-24 0,089340 kr. 0,095893 kr.
2020-01-23 0,095327 kr. 0,089340 kr.
2020-01-22 0,086788 kr. 0,095327 kr.
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android