👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
coinbene token  (CONI)
Coinbene Token (CONI)
$0,01882560 4.8%
0,00007275 ETH 8.1%
93 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$4.006.485
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.306.390
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01739232 / $0,01884201
Cung lưu thông
212.821.104 / 1.000.000.000
CONI
USD

Coinbene Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-25 0,140997 HK$ N/A
2020-02-24 0,140191 HK$ 0,140997 HK$
2020-02-23 0,142819 HK$ 0,140191 HK$
2020-02-22 0,142880 HK$ 0,142819 HK$
2020-02-21 0,142574 HK$ 0,142880 HK$
2020-02-20 0,143522 HK$ 0,142574 HK$
2020-02-19 0,144532 HK$ 0,143522 HK$
2020-02-18 0,144745 HK$ 0,144532 HK$
2020-02-17 0,147361 HK$ 0,144745 HK$
2020-02-16 0,154531 HK$ 0,147361 HK$
2020-02-15 0,169668 HK$ 0,154531 HK$
2020-02-14 0,156665 HK$ 0,169668 HK$
2020-02-13 0,161731 HK$ 0,156665 HK$
2020-02-12 0,157432 HK$ 0,161731 HK$
2020-02-11 0,160297 HK$ 0,157432 HK$
2020-02-09 0,145153 HK$ 0,160297 HK$
2020-02-08 0,142409 HK$ 0,145153 HK$
2020-02-07 0,117994 HK$ 0,142409 HK$
2020-02-06 0,116390 HK$ 0,117994 HK$
2020-02-05 0,116692 HK$ 0,116390 HK$
2020-02-04 0,123016 HK$ 0,116692 HK$
2020-02-03 0,127807 HK$ 0,123016 HK$
2020-02-02 0,118230 HK$ 0,127807 HK$
2020-02-01 0,114496 HK$ 0,118230 HK$
2020-01-31 0,116433 HK$ 0,114496 HK$
2020-01-30 0,116565 HK$ 0,116433 HK$
2020-01-29 0,108562 HK$ 0,116565 HK$
2020-01-28 0,108552 HK$ 0,108562 HK$
2020-01-27 0,106980 HK$ 0,108552 HK$
2020-01-26 0,106193 HK$ 0,106980 HK$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android