Tiền ảo: 6278
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 198.254.790.659 $ -2,5%
Lưu lượng 24 giờ: 41.596.542.329 $
Ưu thế:
BTC 66,7%
ETH 8,06%
XRP 4,85%
coinbene token  (CONI)
Coinbene Token (CONI)
$0,01211976 -0,93%
0,00008259 ETH 1,1%
90 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.577.154
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.013.433
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01203753 / $0,01241341
Cung lưu thông
212.821.104 / 1.000.000.000
CONI
USD

Coinbene Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-10 3,69 Ft N/A
2019-12-09 3,63 Ft 3,69 Ft
2019-12-08 3,70 Ft 3,63 Ft
2019-12-07 3,74 Ft 3,70 Ft
2019-12-06 3,76 Ft 3,74 Ft
2019-12-05 3,78 Ft 3,76 Ft
2019-12-04 3,91 Ft 3,78 Ft
2019-12-03 3,74 Ft 3,91 Ft
2019-12-02 3,85 Ft 3,74 Ft
2019-12-01 3,98 Ft 3,85 Ft
2019-11-30 3,74 Ft 3,98 Ft
2019-11-29 3,95 Ft 3,74 Ft
2019-11-28 3,65 Ft 3,95 Ft
2019-11-27 3,88 Ft 3,65 Ft
2019-11-26 3,97 Ft 3,88 Ft
2019-11-25 4,32 Ft 3,97 Ft
2019-11-24 4,68 Ft 4,32 Ft
2019-11-23 4,72 Ft 4,68 Ft
2019-11-22 5,25 Ft 4,72 Ft
2019-11-21 5,20 Ft 5,25 Ft
2019-11-20 5,16 Ft 5,20 Ft
2019-11-19 5,59 Ft 5,16 Ft
2019-11-18 5,85 Ft 5,59 Ft
2019-11-17 5,92 Ft 5,85 Ft
2019-11-16 5,83 Ft 5,92 Ft
2019-11-15 6,03 Ft 5,83 Ft
2019-11-14 5,85 Ft 6,03 Ft
2019-11-13 5,95 Ft 5,85 Ft
2019-11-12 5,56 Ft 5,95 Ft
2019-11-11 5,53 Ft 5,56 Ft
2019-11-10 5,62 Ft 5,53 Ft