👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
coinbene token  (CONI)
Coinbene Token (CONI)
$0,01485426 -6.3%
0,00006692 ETH -3.7%
94 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.161.300
KL giao dịch trong 24 giờ
$939.127
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01460907 / $0,01596009
Cung lưu thông
212.821.104 / 1.000.000.000
CONI
USD

Coinbene Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-28 222,21 Rp N/A
2020-02-27 231,32 Rp 222,21 Rp
2020-02-26 247,86 Rp 231,32 Rp
2020-02-25 251,24 Rp 247,86 Rp
2020-02-24 248,10 Rp 251,24 Rp
2020-02-23 252,63 Rp 248,10 Rp
2020-02-22 252,74 Rp 252,63 Rp
2020-02-21 251,18 Rp 252,74 Rp
2020-02-20 252,30 Rp 251,18 Rp
2020-02-19 254,13 Rp 252,30 Rp
2020-02-18 254,42 Rp 254,13 Rp
2020-02-17 259,39 Rp 254,42 Rp
2020-02-16 272,44 Rp 259,39 Rp
2020-02-15 299,13 Rp 272,44 Rp
2020-02-14 276,01 Rp 299,13 Rp
2020-02-13 285,37 Rp 276,01 Rp
2020-02-12 276,97 Rp 285,37 Rp
2020-02-11 282,87 Rp 276,97 Rp
2020-02-09 255,77 Rp 282,87 Rp
2020-02-08 250,94 Rp 255,77 Rp
2020-02-07 208,24 Rp 250,94 Rp
2020-02-06 204,96 Rp 208,24 Rp
2020-02-05 205,97 Rp 204,96 Rp
2020-02-04 217,68 Rp 205,97 Rp
2020-02-03 224,57 Rp 217,68 Rp
2020-02-02 209,66 Rp 224,57 Rp
2020-02-01 203,04 Rp 209,66 Rp
2020-01-31 204,61 Rp 203,04 Rp
2020-01-30 204,21 Rp 204,61 Rp
2020-01-29 189,99 Rp 204,21 Rp
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android