👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
coinbene token  (CONI)
Coinbene Token (CONI)
$0,01798770 -2.0%
0,00006653 ETH -5.0%
93 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.828.162
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.198.887
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01797164 / $0,01839342
Cung lưu thông
212.821.104 / 1.000.000.000
CONI
USD

Coinbene Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-22 0,917197 ₹ N/A
2020-01-21 0,951845 ₹ 0,917197 ₹
2020-01-20 0,926100 ₹ 0,951845 ₹
2020-01-19 0,921378 ₹ 0,926100 ₹
2020-01-18 0,916426 ₹ 0,921378 ₹
2020-01-17 0,901658 ₹ 0,916426 ₹
2020-01-16 0,855424 ₹ 0,901658 ₹
2020-01-15 0,856205 ₹ 0,855424 ₹
2020-01-14 0,840229 ₹ 0,856205 ₹
2020-01-13 0,830825 ₹ 0,840229 ₹
2020-01-12 0,858326 ₹ 0,830825 ₹
2020-01-11 0,850100 ₹ 0,858326 ₹
2020-01-10 0,845887 ₹ 0,850100 ₹
2020-01-09 0,861799 ₹ 0,845887 ₹
2020-01-08 0,891002 ₹ 0,861799 ₹
2020-01-07 0,871811 ₹ 0,891002 ₹
2020-01-06 0,841871 ₹ 0,871811 ₹
2020-01-05 0,840732 ₹ 0,841871 ₹
2020-01-04 0,848661 ₹ 0,840732 ₹
2020-01-03 0,824511 ₹ 0,848661 ₹
2020-01-02 0,817030 ₹ 0,824511 ₹
2020-01-01 0,884427 ₹ 0,817030 ₹
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android