👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
coinbene token  (CONI)
Coinbene Token (CONI)
$0,01537018 -12.1%
0,00007018 ETH -4.0%
94 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.265.691
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.085.986
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01523334 / $0,01754984
Cung lưu thông
212.821.104 / 1.000.000.000
CONI
USD

Coinbene Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-27 3,01 Rs N/A
2020-02-26 3,25 Rs 3,01 Rs
2020-02-25 3,29 Rs 3,25 Rs
2020-02-24 3,27 Rs 3,29 Rs
2020-02-23 3,33 Rs 3,27 Rs
2020-02-22 3,33 Rs 3,33 Rs
2020-02-21 3,33 Rs 3,33 Rs
2020-02-20 3,36 Rs 3,33 Rs
2020-02-19 3,38 Rs 3,36 Rs
2020-02-18 3,38 Rs 3,38 Rs
2020-02-17 3,44 Rs 3,38 Rs
2020-02-16 3,61 Rs 3,44 Rs
2020-02-15 3,96 Rs 3,61 Rs
2020-02-14 3,66 Rs 3,96 Rs
2020-02-13 3,78 Rs 3,66 Rs
2020-02-12 3,68 Rs 3,78 Rs
2020-02-11 3,75 Rs 3,68 Rs
2020-02-09 3,39 Rs 3,75 Rs
2020-02-08 3,33 Rs 3,39 Rs
2020-02-07 2,76 Rs 3,33 Rs
2020-02-06 2,72 Rs 2,76 Rs
2020-02-05 2,73 Rs 2,72 Rs
2020-02-04 2,87 Rs 2,73 Rs
2020-02-03 2,99 Rs 2,87 Rs
2020-02-02 2,76 Rs 2,99 Rs
2020-02-01 2,67 Rs 2,76 Rs
2020-01-31 2,72 Rs 2,67 Rs
2020-01-30 2,72 Rs 2,72 Rs
2020-01-29 2,53 Rs 2,72 Rs
2020-01-28 2,53 Rs 2,53 Rs
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android