👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
coinbene token  (CONI)
Coinbene Token (CONI)
$0,01704836 -12.8%
0,00006854 ETH -6.9%
89 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.655.642
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.171.204
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01696609 / $0,01965993
Cung lưu thông
212.821.104 / 1.000.000.000
CONI
USD

Coinbene Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-17 0,00025301 LTC N/A
2020-02-16 0,00025976 LTC 0,00025301 LTC
2020-02-15 0,00026306 LTC 0,00025976 LTC
2020-02-14 0,00025166 LTC 0,00026306 LTC
2020-02-13 0,00025619 LTC 0,00025166 LTC
2020-02-12 0,00026462 LTC 0,00025619 LTC
2020-02-11 0,00027760 LTC 0,00026462 LTC
2020-02-09 0,00024891 LTC 0,00027760 LTC
2020-02-08 0,00024803 LTC 0,00024891 LTC
2020-02-07 0,00020723 LTC 0,00024803 LTC
2020-02-06 0,00020658 LTC 0,00020723 LTC
2020-02-05 0,00022135 LTC 0,00020658 LTC
2020-02-04 0,00022765 LTC 0,00022135 LTC
2020-02-03 0,00023412 LTC 0,00022765 LTC
2020-02-02 0,00021543 LTC 0,00023412 LTC
2020-02-01 0,00021830 LTC 0,00021543 LTC
2020-01-31 0,00021993 LTC 0,00021830 LTC
2020-01-30 0,00025071 LTC 0,00021993 LTC
2020-01-29 0,00023224 LTC 0,00025071 LTC
2020-01-28 0,00023775 LTC 0,00023224 LTC
2020-01-27 0,00024526 LTC 0,00023775 LTC
2020-01-26 0,00025559 LTC 0,00024526 LTC
2020-01-25 0,00026024 LTC 0,00025559 LTC
2020-01-24 0,00024416 LTC 0,00026024 LTC
2020-01-23 0,00024326 LTC 0,00024416 LTC
2020-01-22 0,00022387 LTC 0,00024326 LTC
2020-01-21 0,00023414 LTC 0,00022387 LTC
2020-01-20 0,00022616 LTC 0,00023414 LTC
2020-01-19 0,00021752 LTC 0,00022616 LTC
2020-01-18 0,00020919 LTC 0,00021752 LTC
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android