👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
coinbene token  (CONI)
Coinbene Token (CONI)
$0,01853678 -1.6%
0,00006631 ETH -7.2%
91 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.945.017
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.178.923
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01801713 / $0,01883644
Cung lưu thông
212.821.104 / 1.000.000.000
CONI
USD

Coinbene Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-19 0,345974 MX$ N/A
2020-02-18 0,345858 MX$ 0,345974 MX$
2020-02-17 0,351788 MX$ 0,345858 MX$
2020-02-16 0,368757 MX$ 0,351788 MX$
2020-02-15 0,404879 MX$ 0,368757 MX$
2020-02-14 0,375296 MX$ 0,404879 MX$
2020-02-13 0,388163 MX$ 0,375296 MX$
2020-02-12 0,378144 MX$ 0,388163 MX$
2020-02-11 0,386101 MX$ 0,378144 MX$
2020-02-09 0,350771 MX$ 0,386101 MX$
2020-02-08 0,344141 MX$ 0,350771 MX$
2020-02-07 0,283529 MX$ 0,344141 MX$
2020-02-06 0,278905 MX$ 0,283529 MX$
2020-02-05 0,280554 MX$ 0,278905 MX$
2020-02-04 0,298208 MX$ 0,280554 MX$
2020-02-03 0,310549 MX$ 0,298208 MX$
2020-02-02 0,286868 MX$ 0,310549 MX$
2020-02-01 0,277806 MX$ 0,286868 MX$
2020-01-31 0,281731 MX$ 0,277806 MX$
2020-01-30 0,280378 MX$ 0,281731 MX$
2020-01-29 0,261423 MX$ 0,280378 MX$
2020-01-28 0,263860 MX$ 0,261423 MX$
2020-01-27 0,259629 MX$ 0,263860 MX$
2020-01-26 0,256690 MX$ 0,259629 MX$
2020-01-25 0,265808 MX$ 0,256690 MX$
2020-01-24 0,247960 MX$ 0,265808 MX$
2020-01-23 0,264681 MX$ 0,247960 MX$
2020-01-22 0,241736 MX$ 0,264681 MX$
2020-01-21 0,250118 MX$ 0,241736 MX$
2020-01-20 0,243284 MX$ 0,250118 MX$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android