👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
coinbene token  (CONI)
Coinbene Token (CONI)
$0,01687785 -7.6%
0,00007103 ETH 0.6%
94 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.586.109
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.168.025
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01671864 / $0,01837264
Cung lưu thông
212.821.104 / 1.000.000.000
CONI
USD

Coinbene Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-26 0,167439 kr N/A
2020-02-25 0,169204 kr 0,167439 kr
2020-02-24 0,167891 kr 0,169204 kr
2020-02-23 0,170206 kr 0,167891 kr
2020-02-22 0,170279 kr 0,170206 kr
2020-02-21 0,170823 kr 0,170279 kr
2020-02-20 0,171101 kr 0,170823 kr
2020-02-19 0,173545 kr 0,171101 kr
2020-02-18 0,172585 kr 0,173545 kr
2020-02-17 0,175333 kr 0,172585 kr
2020-02-16 0,184012 kr 0,175333 kr
2020-02-15 0,202037 kr 0,184012 kr
2020-02-14 0,186709 kr 0,202037 kr
2020-02-13 0,192356 kr 0,186709 kr
2020-02-12 0,187398 kr 0,192356 kr
2020-02-11 0,191739 kr 0,187398 kr
2020-02-09 0,173881 kr 0,191739 kr
2020-02-08 0,170595 kr 0,173881 kr
2020-02-07 0,140146 kr 0,170595 kr
2020-02-06 0,138123 kr 0,140146 kr
2020-02-05 0,138465 kr 0,138123 kr
2020-02-04 0,147095 kr 0,138465 kr
2020-02-03 0,151479 kr 0,147095 kr
2020-02-02 0,140145 kr 0,151479 kr
2020-02-01 0,135718 kr 0,140145 kr
2020-01-31 0,137790 kr 0,135718 kr
2020-01-30 0,137406 kr 0,137790 kr
2020-01-29 0,127233 kr 0,137406 kr
2020-01-28 0,127635 kr 0,127233 kr
2020-01-27 0,124720 kr 0,127635 kr
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android