👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
coinbene token  (CONI)
Coinbene Token (CONI)
$0,01803541 0.3%
0,00006890 ETH 3.8%
93 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.838.317
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.233.579
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01739232 / $0,01847616
Cung lưu thông
212.821.104 / 1.000.000.000
CONI
USD

Coinbene Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-24 0,916463 ₱ N/A
2020-02-23 0,933296 ₱ 0,916463 ₱
2020-02-22 0,933696 ₱ 0,933296 ₱
2020-02-21 0,929048 ₱ 0,933696 ₱
2020-02-20 0,934821 ₱ 0,929048 ₱
2020-02-19 0,942196 ₱ 0,934821 ₱
2020-02-18 0,942172 ₱ 0,942196 ₱
2020-02-17 0,958191 ₱ 0,942172 ₱
2020-02-16 1,01 ₱ 0,958191 ₱
2020-02-15 1,10 ₱ 1,01 ₱
2020-02-14 1,02 ₱ 1,10 ₱
2020-02-13 1,05 ₱ 1,02 ₱
2020-02-12 1,03 ₱ 1,05 ₱
2020-02-11 1,05 ₱ 1,03 ₱
2020-02-09 0,952376 ₱ 1,05 ₱
2020-02-08 0,934375 ₱ 0,952376 ₱
2020-02-07 0,771920 ₱ 0,934375 ₱
2020-02-06 0,760887 ₱ 0,771920 ₱
2020-02-05 0,762855 ₱ 0,760887 ₱
2020-02-04 0,806077 ₱ 0,762855 ₱
2020-02-03 0,839883 ₱ 0,806077 ₱
2020-02-02 0,776528 ₱ 0,839883 ₱
2020-02-01 0,751998 ₱ 0,776528 ₱
2020-01-31 0,764292 ₱ 0,751998 ₱
2020-01-30 0,762471 ₱ 0,764292 ₱
2020-01-29 0,708593 ₱ 0,762471 ₱
2020-01-28 0,709960 ₱ 0,708593 ₱
2020-01-27 0,699418 ₱ 0,709960 ₱
2020-01-26 0,694491 ₱ 0,699418 ₱
2020-01-25 0,719160 ₱ 0,694491 ₱
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android