👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
coinbene token  (CONI)
Coinbene Token (CONI)
$0,01872546 3.9%
0,00006717 ETH 0.3%
91 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.994.165
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.210.647
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01800444 / $0,01896884
Cung lưu thông
212.821.104 / 1.000.000.000
CONI
USD

Coinbene Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-19 0,073550 zł N/A
2020-02-18 0,073256 zł 0,073550 zł
2020-02-17 0,074337 zł 0,073256 zł
2020-02-16 0,078029 zł 0,074337 zł
2020-02-15 0,085672 zł 0,078029 zł
2020-02-14 0,079011 zł 0,085672 zł
2020-02-13 0,081399 zł 0,079011 zł
2020-02-12 0,079036 zł 0,081399 zł
2020-02-11 0,080661 zł 0,079036 zł
2020-02-09 0,072987 zł 0,080661 zł
2020-02-08 0,071608 zł 0,072987 zł
2020-02-07 0,058950 zł 0,071608 zł
2020-02-06 0,057872 zł 0,058950 zł
2020-02-05 0,058144 zł 0,057872 zł
2020-02-04 0,061572 zł 0,058144 zł
2020-02-03 0,063781 zł 0,061572 zł
2020-02-02 0,058959 zł 0,063781 zł
2020-02-01 0,057097 zł 0,058959 zł
2020-01-31 0,058359 zł 0,057097 zł
2020-01-30 0,058345 zł 0,058359 zł
2020-01-29 0,054114 zł 0,058345 zł
2020-01-28 0,054199 zł 0,054114 zł
2020-01-27 0,053121 zł 0,054199 zł
2020-01-26 0,052755 zł 0,053121 zł
2020-01-25 0,054629 zł 0,052755 zł
2020-01-24 0,050765 zł 0,054629 zł
2020-01-23 0,054065 zł 0,050765 zł
2020-01-22 0,04914189 zł 0,054065 zł
2020-01-21 0,051262 zł 0,04914189 zł
2020-01-20 0,04983553 zł 0,051262 zł
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android