👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
coinbene token  (CONI)
Coinbene Token (CONI)
$0,01800618 -0.2%
0,00006720 ETH 0.5%
93 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.832.096
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.147.648
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01794724 / $0,01832014
Cung lưu thông
212.821.104 / 1.000.000.000
CONI
USD

Coinbene Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-24 1,15 ₽ N/A
2020-02-23 1,18 ₽ 1,15 ₽
2020-02-22 1,18 ₽ 1,18 ₽
2020-02-21 1,18 ₽ 1,18 ₽
2020-02-20 1,17 ₽ 1,18 ₽
2020-02-19 1,19 ₽ 1,17 ₽
2020-02-18 1,18 ₽ 1,19 ₽
2020-02-17 1,21 ₽ 1,18 ₽
2020-02-16 1,26 ₽ 1,21 ₽
2020-02-15 1,39 ₽ 1,26 ₽
2020-02-14 1,28 ₽ 1,39 ₽
2020-02-13 1,32 ₽ 1,28 ₽
2020-02-12 1,29 ₽ 1,32 ₽
2020-02-11 1,32 ₽ 1,29 ₽
2020-02-09 1,20 ₽ 1,32 ₽
2020-02-08 1,18 ₽ 1,20 ₽
2020-02-07 0,961999 ₽ 1,18 ₽
2020-02-06 0,942644 ₽ 0,961999 ₽
2020-02-05 0,946199 ₽ 0,942644 ₽
2020-02-04 1,01 ₽ 0,946199 ₽
2020-02-03 1,05 ₽ 1,01 ₽
2020-02-02 0,973930 ₽ 1,05 ₽
2020-02-01 0,943164 ₽ 0,973930 ₽
2020-01-31 0,947928 ₽ 0,943164 ₽
2020-01-30 0,937970 ₽ 0,947928 ₽
2020-01-29 0,869046 ₽ 0,937970 ₽
2020-01-28 0,878996 ₽ 0,869046 ₽
2020-01-27 0,854108 ₽ 0,878996 ₽
2020-01-26 0,848097 ₽ 0,854108 ₽
2020-01-25 0,878223 ₽ 0,848097 ₽
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android