👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
coinbene token  (CONI)
Coinbene Token (CONI)
$0,01371063 -1,5%
0,00008401 ETH -4,0%
91 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.917.912
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.190.743
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01362550 / $0,01393035
Cung lưu thông
212.821.104 / 1.000.000.000
CONI
USD

Coinbene Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-26 0,130596 kr N/A
2020-01-25 0,135235 kr 0,130596 kr
2020-01-24 0,125980 kr 0,135235 kr
2020-01-23 0,134430 kr 0,125980 kr
2020-01-22 0,122566 kr 0,134430 kr
2020-01-21 0,127526 kr 0,122566 kr
2020-01-20 0,124074 kr 0,127526 kr
2020-01-19 0,123469 kr 0,124074 kr
2020-01-18 0,122806 kr 0,123469 kr
2020-01-17 0,120602 kr 0,122806 kr
2020-01-16 0,114434 kr 0,120602 kr
2020-01-15 0,114384 kr 0,114434 kr
2020-01-14 0,112456 kr 0,114384 kr
2020-01-13 0,111257 kr 0,112456 kr
2020-01-12 0,114945 kr 0,111257 kr
2020-01-11 0,113810 kr 0,114945 kr
2020-01-10 0,112756 kr 0,113810 kr
2020-01-09 0,114016 kr 0,112756 kr
2020-01-08 0,117189 kr 0,114016 kr
2020-01-07 0,114193 kr 0,117189 kr
2020-01-06 0,110414 kr 0,114193 kr
2020-01-05 0,110120 kr 0,110414 kr
2020-01-04 0,111158 kr 0,110120 kr
2020-01-03 0,108229 kr 0,111158 kr
2020-01-02 0,107201 kr 0,108229 kr
2020-01-01 0,116201 kr 0,107201 kr
2019-12-31 0,112021 kr 0,116201 kr
2019-12-30 0,116406 kr 0,112021 kr
2019-12-29 0,114404 kr 0,116406 kr
2019-12-28 0,114140 kr 0,114404 kr
2019-12-27 0,112247 kr 0,114140 kr
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android