👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
coinbene token  (CONI)
Coinbene Token (CONI)
$0,01864181 2.0%
0,00006657 ETH -1.9%
91 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.967.371
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.200.951
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01801713 / $0,01896884
Cung lưu thông
212.821.104 / 1.000.000.000
CONI
USD

Coinbene Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-19 4.623,11 Bs.F N/A
2020-02-18 4.630,19 Bs.F 4.623,11 Bs.F
2020-02-17 4.713,99 Bs.F 4.630,19 Bs.F
2020-02-16 4.943,71 Bs.F 4.713,99 Bs.F
2020-02-15 5.427,97 Bs.F 4.943,71 Bs.F
2020-02-14 5.012,01 Bs.F 5.427,97 Bs.F
2020-02-13 5.172,80 Bs.F 5.012,01 Bs.F
2020-02-12 5.037,61 Bs.F 5.172,80 Bs.F
2020-02-11 5.128,98 Bs.F 5.037,61 Bs.F
2020-02-09 4.645,35 Bs.F 5.128,98 Bs.F
2020-02-08 4.557,55 Bs.F 4.645,35 Bs.F
2020-02-07 3.776,55 Bs.F 4.557,55 Bs.F
2020-02-06 3.725,45 Bs.F 3.776,55 Bs.F
2020-02-05 3.734,10 Bs.F 3.725,45 Bs.F
2020-02-04 3.936,10 Bs.F 3.734,10 Bs.F
2020-02-03 4.089,65 Bs.F 3.936,10 Bs.F
2020-02-02 3.782,88 Bs.F 4.089,65 Bs.F
2020-02-01 3.663,38 Bs.F 3.782,88 Bs.F
2020-01-31 3.725,20 Bs.F 3.663,38 Bs.F
2020-01-30 3.726,11 Bs.F 3.725,20 Bs.F
2020-01-29 3.469,13 Bs.F 3.726,11 Bs.F
2020-01-28 3.468,36 Bs.F 3.469,13 Bs.F
2020-01-27 3.419,63 Bs.F 3.468,36 Bs.F
2020-01-26 3.395,09 Bs.F 3.419,63 Bs.F
2020-01-25 3.515,69 Bs.F 3.395,09 Bs.F
2020-01-24 3.283,96 Bs.F 3.515,69 Bs.F
2020-01-23 3.517,04 Bs.F 3.283,96 Bs.F
2020-01-22 3.199,15 Bs.F 3.517,04 Bs.F
2020-01-21 3.329,49 Bs.F 3.199,15 Bs.F
2020-01-20 3.238,97 Bs.F 3.329,49 Bs.F
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android