👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
coinbene token  (CONI)
Coinbene Token (CONI)
$0,01860589 -0.2%
0,00006938 ETH -6.8%
89 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.959.726
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.362.281
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01696609 / $0,01941325
Cung lưu thông
212.821.104 / 1.000.000.000
CONI
USD

Coinbene Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-18 0,00104606 XAG N/A
2020-02-17 0,00107016 XAG 0,00104606 XAG
2020-02-16 0,00112120 XAG 0,00107016 XAG
2020-02-15 0,00123103 XAG 0,00112120 XAG
2020-02-14 0,00114268 XAG 0,00123103 XAG
2020-02-13 0,00118853 XAG 0,00114268 XAG
2020-02-12 0,00114927 XAG 0,00118853 XAG
2020-02-11 0,00116116 XAG 0,00114927 XAG
2020-02-09 0,00105649 XAG 0,00116116 XAG
2020-02-08 0,00103652 XAG 0,00105649 XAG
2020-02-07 0,00085311 XAG 0,00103652 XAG
2020-02-06 0,00085062 XAG 0,00085311 XAG
2020-02-05 0,00085361 XAG 0,00085062 XAG
2020-02-04 0,00089437 XAG 0,00085361 XAG
2020-02-03 0,00091075 XAG 0,00089437 XAG
2020-02-02 0,00084412 XAG 0,00091075 XAG
2020-02-01 0,00081745 XAG 0,00084412 XAG
2020-01-31 0,00084086 XAG 0,00081745 XAG
2020-01-30 0,00085328 XAG 0,00084086 XAG
2020-01-29 0,00079882 XAG 0,00085328 XAG
2020-01-28 0,00077211 XAG 0,00079882 XAG
2020-01-27 0,00075583 XAG 0,00077211 XAG
2020-01-26 0,00075424 XAG 0,00075583 XAG
2020-01-25 0,00078103 XAG 0,00075424 XAG
2020-01-24 0,00074313 XAG 0,00078103 XAG
2020-01-23 0,00079102 XAG 0,00074313 XAG
2020-01-22 0,00072530 XAG 0,00079102 XAG
2020-01-21 0,00074134 XAG 0,00072530 XAG
2020-01-20 0,00072291 XAG 0,00074134 XAG
2020-01-19 0,00071911 XAG 0,00072291 XAG
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android