👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
coinbene token  (CONI)
Coinbene Token (CONI)
$0,01881456 4.1%
0,00007244 ETH 6.8%
93 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.996.961
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.297.509
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01739232 / $0,01878085
Cung lưu thông
212.821.104 / 1.000.000.000
CONI
USD

Coinbene Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-25 0,01327538 XDR N/A
2020-02-24 0,01321488 XDR 0,01327538 XDR
2020-02-23 0,01346823 XDR 0,01321488 XDR
2020-02-22 0,01347399 XDR 0,01346823 XDR
2020-02-21 0,01344429 XDR 0,01347399 XDR
2020-02-20 0,01351830 XDR 0,01344429 XDR
2020-02-19 0,01360996 XDR 0,01351830 XDR
2020-02-18 0,01362560 XDR 0,01360996 XDR
2020-02-17 0,01386981 XDR 0,01362560 XDR
2020-02-16 0,01454570 XDR 0,01386981 XDR
2020-02-15 0,01597053 XDR 0,01454570 XDR
2020-02-14 0,01473247 XDR 0,01597053 XDR
2020-02-13 0,01519443 XDR 0,01473247 XDR
2020-02-12 0,01479231 XDR 0,01519443 XDR
2020-02-11 0,01505589 XDR 0,01479231 XDR
2020-02-09 0,01362299 XDR 0,01505589 XDR
2020-02-08 0,01336549 XDR 0,01362299 XDR
2020-02-07 0,01105828 XDR 0,01336549 XDR
2020-02-06 0,01089601 XDR 0,01105828 XDR
2020-02-05 0,01091650 XDR 0,01089601 XDR
2020-02-04 0,01150705 XDR 0,01091650 XDR
2020-02-03 0,01195666 XDR 0,01150705 XDR
2020-02-02 0,01105977 XDR 0,01195666 XDR
2020-02-01 0,01071040 XDR 0,01105977 XDR
2020-01-31 0,01089987 XDR 0,01071040 XDR
2020-01-30 0,01090388 XDR 0,01089987 XDR
2020-01-29 0,01014875 XDR 0,01090388 XDR
2020-01-28 0,01013974 XDR 0,01014875 XDR
2020-01-27 0,00998483 XDR 0,01013974 XDR
2020-01-26 0,00991318 XDR 0,00998483 XDR
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android