👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
coinfi  (COFI)
CoinFi (COFI)
$0,00153480 3,6%
0,00000916 ETH 2,1%
81 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$321.975
KL giao dịch trong 24 giờ
$163,65
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00142756 / $0,00161505
Cung lưu thông
210.212.023 / 300.000.000
COFI
USD

CoinFi (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-21 0,00002672 LTC N/A
2020-01-20 0,00002582 LTC 0,00002672 LTC
2020-01-19 0,00002590 LTC 0,00002582 LTC
2020-01-18 0,00002580 LTC 0,00002590 LTC
2020-01-17 0,00002757 LTC 0,00002580 LTC
2020-01-16 0,00002751 LTC 0,00002757 LTC
2020-01-15 0,00002706 LTC 0,00002751 LTC
2020-01-14 0,00002962 LTC 0,00002706 LTC
2020-01-13 0,00002951 LTC 0,00002962 LTC
2020-01-12 0,00002763 LTC 0,00002951 LTC
2020-01-11 0,00003081 LTC 0,00002763 LTC
2020-01-10 0,00003174 LTC 0,00003081 LTC
2020-01-09 0,00003290 LTC 0,00003174 LTC
2020-01-08 0,00003368 LTC 0,00003290 LTC
2020-01-07 0,00003156 LTC 0,00003368 LTC
2020-01-06 0,00002930 LTC 0,00003156 LTC
2020-01-05 0,00002924 LTC 0,00002930 LTC
2020-01-04 0,00002765 LTC 0,00002924 LTC
2020-01-03 0,00003078 LTC 0,00002765 LTC
2020-01-02 0,00002881 LTC 0,00003078 LTC
2020-01-01 0,00003024 LTC 0,00002881 LTC
2019-12-31 0,00002828 LTC 0,00003024 LTC
2019-12-30 0,00002987 LTC 0,00002828 LTC
2019-12-29 0,00002691 LTC 0,00002987 LTC
2019-12-28 0,00002983 LTC 0,00002691 LTC
2019-12-27 0,00003095 LTC 0,00002983 LTC
2019-12-26 0,00003061 LTC 0,00003095 LTC
2019-12-25 0,00003109 LTC 0,00003061 LTC
2019-12-24 0,00003178 LTC 0,00003109 LTC
2019-12-23 0,00003299 LTC 0,00003178 LTC
2019-12-22 0,00003896 LTC 0,00003299 LTC
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android