👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
coinsuper ecosystem network  (CEN)
Coinsuper Ecosystem Network (CEN)
$0,00156364 -1.1%
0,00000719 ETH 7.7%
35 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$112.306
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.563,85
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00139440 / $0,00159510
Cung lưu thông
71.823.452 / 927.692.987
CEN
USD

Coinsuper Ecosystem Network (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-27 0,00000662 ETH N/A
2020-02-26 0,00000586 ETH 0,00000662 ETH
2020-02-25 0,00000570 ETH 0,00000586 ETH
2020-02-24 0,00000616 ETH 0,00000570 ETH
2020-02-23 0,00000607 ETH 0,00000616 ETH
2020-02-22 0,00000657 ETH 0,00000607 ETH
2020-02-21 0,00000650 ETH 0,00000657 ETH
2020-02-20 0,00000661 ETH 0,00000650 ETH
2020-02-19 0,00000571 ETH 0,00000661 ETH
2020-02-18 0,00000620 ETH 0,00000571 ETH
2020-02-17 0,00000717 ETH 0,00000620 ETH
2020-02-16 0,00000681 ETH 0,00000717 ETH
2020-02-15 0,00000603 ETH 0,00000681 ETH
2020-02-14 0,00000629 ETH 0,00000603 ETH
2020-02-13 0,00000649 ETH 0,00000629 ETH
2020-02-12 0,00000769 ETH 0,00000649 ETH
2020-02-11 0,00000842 ETH 0,00000769 ETH
2020-02-10 0,00000824 ETH 0,00000842 ETH
2020-02-09 0,00000821 ETH 0,00000824 ETH
2020-02-08 0,00000830 ETH 0,00000821 ETH
2020-02-07 0,00000898 ETH 0,00000830 ETH
2020-02-06 0,00000909 ETH 0,00000898 ETH
2020-02-05 0,00000991 ETH 0,00000909 ETH
2020-02-04 0,00000983 ETH 0,00000991 ETH
2020-02-03 0,00000995 ETH 0,00000983 ETH
2020-02-02 0,00001058 ETH 0,00000995 ETH
2020-02-01 0,00001052 ETH 0,00001058 ETH
2020-01-31 0,00000919 ETH 0,00001052 ETH
2020-01-30 0,00001088 ETH 0,00000919 ETH
2020-01-29 0,00001099 ETH 0,00001088 ETH
2020-01-28 0,00001136 ETH 0,00001099 ETH
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android