👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
coinsuper ecosystem network  (CEN)
Coinsuper Ecosystem Network (CEN)
$0,00178934 3,1%
0,00001115 ETH 4,3%
33 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$130.844
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.071,30
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00170270 / $0,00210410
Cung lưu thông
73.124.231 / 927.692.987
CEN
USD

Coinsuper Ecosystem Network (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-25 0,212651 ¥ N/A
2020-01-24 0,196374 ¥ 0,212651 ¥
2020-01-23 0,196370 ¥ 0,196374 ¥
2020-01-22 0,194508 ¥ 0,196370 ¥
2020-01-21 0,209410 ¥ 0,194508 ¥
2020-01-20 0,226854 ¥ 0,209410 ¥
2020-01-19 0,201312 ¥ 0,226854 ¥
2020-01-18 0,219403 ¥ 0,201312 ¥
2020-01-17 0,179139 ¥ 0,219403 ¥
2020-01-16 0,171721 ¥ 0,179139 ¥
2020-01-15 0,159142 ¥ 0,171721 ¥
2020-01-14 0,159984 ¥ 0,159142 ¥
2020-01-13 0,161957 ¥ 0,159984 ¥
2020-01-12 0,172643 ¥ 0,161957 ¥
2020-01-11 0,175411 ¥ 0,172643 ¥
2020-01-10 0,167350 ¥ 0,175411 ¥
2020-01-09 0,171215 ¥ 0,167350 ¥
2020-01-08 0,168177 ¥ 0,171215 ¥
2020-01-07 0,165979 ¥ 0,168177 ¥
2020-01-06 0,163135 ¥ 0,165979 ¥
2020-01-05 0,169863 ¥ 0,163135 ¥
2020-01-04 0,163554 ¥ 0,169863 ¥
2020-01-03 0,171427 ¥ 0,163554 ¥
2020-01-02 0,178133 ¥ 0,171427 ¥
2020-01-01 0,171201 ¥ 0,178133 ¥
2019-12-31 0,177897 ¥ 0,171201 ¥
2019-12-30 0,184473 ¥ 0,177897 ¥
2019-12-29 0,181191 ¥ 0,184473 ¥
2019-12-28 0,180521 ¥ 0,181191 ¥
2019-12-27 0,178047 ¥ 0,180521 ¥
2019-12-26 0,178895 ¥ 0,178047 ¥
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android