Tiền ảo: 6121
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 232.875.739.402 $ -2,1%
Lưu lượng 24 giờ: 53.711.296.220 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,40%
XRP 4,86%
coinsuper ecosystem network  (CEN)
Coinsuper Ecosystem Network (CEN)
$0,00324367 -11%
0,00001798 ETH -9,0%
31 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$78.545
KL giao dịch trong 24 giờ
$4.189,16
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00315368 / $0,00386381
Cung lưu thông
24.214.903 / 934.868.713
CEN
USD

Coinsuper Ecosystem Network (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-15 4,38 ₩ N/A
2019-11-14 3,43 ₩ 4,38 ₩
2019-11-13 3,15 ₩ 3,43 ₩
2019-11-12 3,14 ₩ 3,15 ₩
2019-11-11 3,13 ₩ 3,14 ₩
2019-11-10 2,99 ₩ 3,13 ₩
2019-11-09 3,06 ₩ 2,99 ₩
2019-11-08 2,71 ₩ 3,06 ₩
2019-11-07 3,14 ₩ 2,71 ₩
2019-11-06 2,61 ₩ 3,14 ₩
2019-11-05 2,42 ₩ 2,61 ₩
2019-11-04 2,52 ₩ 2,42 ₩
2019-11-03 2,74 ₩ 2,52 ₩
2019-11-02 2,46 ₩ 2,74 ₩
2019-11-01 2,71 ₩ 2,46 ₩
2019-10-31 2,62 ₩ 2,71 ₩
2019-10-30 2,87 ₩ 2,62 ₩
2019-10-29 2,67 ₩ 2,87 ₩
2019-10-28 2,89 ₩ 2,67 ₩
2019-10-27 2,64 ₩ 2,89 ₩
2019-10-26 2,52 ₩ 2,64 ₩
2019-10-25 2,43 ₩ 2,52 ₩
2019-10-24 2,69 ₩ 2,43 ₩
2019-10-23 2,74 ₩ 2,69 ₩
2019-10-22 2,92 ₩ 2,74 ₩
2019-10-21 2,97 ₩ 2,92 ₩
2019-10-20 2,87 ₩ 2,97 ₩
2019-10-19 2,91 ₩ 2,87 ₩
2019-10-18 2,85 ₩ 2,91 ₩
2019-10-17 2,71 ₩ 2,85 ₩
2019-10-16 2,89 ₩ 2,71 ₩