👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
coinsuper ecosystem network  (CEN)
Coinsuper Ecosystem Network (CEN)
$0,00156607 -0.5%
0,00000579 ETH -3.6%
34 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$112.481
KL giao dịch trong 24 giờ
$781,38
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00150977 / $0,00168500
Cung lưu thông
71.823.452 / 927.692.987
CEN
USD

Coinsuper Ecosystem Network (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-23 0,01471599 kr N/A
2020-02-22 0,01619632 kr 0,01471599 kr
2020-02-21 0,01562544 kr 0,01619632 kr
2020-02-20 0,01588274 kr 0,01562544 kr
2020-02-19 0,01504705 kr 0,01588274 kr
2020-02-18 0,01539456 kr 0,01504705 kr
2020-02-17 0,01738584 kr 0,01539456 kr
2020-02-16 0,01658148 kr 0,01738584 kr
2020-02-15 0,01579217 kr 0,01658148 kr
2020-02-14 0,01557005 kr 0,01579217 kr
2020-02-13 0,01590491 kr 0,01557005 kr
2020-02-12 0,01683314 kr 0,01590491 kr
2020-02-11 0,01759501 kr 0,01683314 kr
2020-02-10 0,01746643 kr 0,01759501 kr
2020-02-09 0,01705900 kr 0,01746643 kr
2020-02-08 0,01723633 kr 0,01705900 kr
2020-02-07 0,01760259 kr 0,01723633 kr
2020-02-06 0,01714344 kr 0,01760259 kr
2020-02-05 0,01722145 kr 0,01714344 kr
2020-02-04 0,01732560 kr 0,01722145 kr
2020-02-03 0,01727639 kr 0,01732560 kr
2020-02-02 0,01785214 kr 0,01727639 kr
2020-02-01 0,01735506 kr 0,01785214 kr
2020-01-31 0,01560111 kr 0,01735506 kr
2020-01-30 0,01744280 kr 0,01560111 kr
2020-01-29 0,01752999 kr 0,01744280 kr
2020-01-28 0,01764669 kr 0,01752999 kr
2020-01-27 0,01540256 kr 0,01764669 kr
2020-01-26 0,01785310 kr 0,01540256 kr
2020-01-25 0,01760546 kr 0,01785310 kr
2020-01-24 0,01612709 kr 0,01760546 kr
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android