Tiền ảo: 6310
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 192.297.392.575 $ -2,1%
Lưu lượng 24 giờ: 38.877.237.411 $
Ưu thế:
BTC 66,5%
ETH 8,03%
XRP 4,87%
coinsuper ecosystem network  (CEN)
Coinsuper Ecosystem Network (CEN)
$0,00180189 -3,1%
0,00001272 ETH -1,0%
32 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$79.797
KL giao dịch trong 24 giờ
$802,33
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00180234 / $0,00189348
Cung lưu thông
43.067.941 / 930.003.028
CEN
USD

Coinsuper Ecosystem Network (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-14 0,00132400 XDR N/A
2019-12-13 0,00136988 XDR 0,00132400 XDR
2019-12-12 0,00148490 XDR 0,00136988 XDR
2019-12-11 0,00154542 XDR 0,00148490 XDR
2019-12-10 0,00158206 XDR 0,00154542 XDR
2019-12-09 0,00150303 XDR 0,00158206 XDR
2019-12-08 0,00154753 XDR 0,00150303 XDR
2019-12-07 0,00145413 XDR 0,00154753 XDR
2019-12-06 0,00155403 XDR 0,00145413 XDR
2019-12-05 0,00166098 XDR 0,00155403 XDR
2019-12-04 0,00160315 XDR 0,00166098 XDR
2019-12-03 0,00181389 XDR 0,00160315 XDR
2019-12-02 0,00180810 XDR 0,00181389 XDR
2019-12-01 0,00184865 XDR 0,00180810 XDR
2019-11-30 0,00183088 XDR 0,00184865 XDR
2019-11-29 0,00184299 XDR 0,00183088 XDR
2019-11-28 0,00189586 XDR 0,00184299 XDR
2019-11-27 0,00187325 XDR 0,00189586 XDR
2019-11-26 0,00179799 XDR 0,00187325 XDR
2019-11-25 0,00199832 XDR 0,00179799 XDR
2019-11-24 0,00189454 XDR 0,00199832 XDR
2019-11-23 0,00187406 XDR 0,00189454 XDR
2019-11-22 0,00208182 XDR 0,00187406 XDR
2019-11-21 0,00245325 XDR 0,00208182 XDR
2019-11-20 0,00226741 XDR 0,00245325 XDR
2019-11-19 0,00235447 XDR 0,00226741 XDR
2019-11-18 0,00262211 XDR 0,00235447 XDR
2019-11-17 0,00208577 XDR 0,00262211 XDR
2019-11-16 0,00245833 XDR 0,00208577 XDR
2019-11-15 0,00273329 XDR 0,00245833 XDR