👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
coinsuper ecosystem network  (CEN)
Coinsuper Ecosystem Network (CEN)
$0,00216066 6,0%
0,00001302 ETH 14%
33 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$89.439
KL giao dịch trong 24 giờ
$919,65
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00171874 / $0,00219819
Cung lưu thông
41.394.172 / 927.692.987
CEN
USD

Coinsuper Ecosystem Network (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-20 0,03425178 XLM N/A
2020-01-19 0,02975569 XLM 0,03425178 XLM
2020-01-18 0,03268124 XLM 0,02975569 XLM
2020-01-17 0,03030785 XLM 0,03268124 XLM
2020-01-16 0,02861589 XLM 0,03030785 XLM
2020-01-15 0,02744653 XLM 0,02861589 XLM
2020-01-14 0,03029414 XLM 0,02744653 XLM
2020-01-13 0,03028598 XLM 0,03029414 XLM
2020-01-12 0,03259413 XLM 0,03028598 XLM
2020-01-11 0,03335494 XLM 0,03259413 XLM
2020-01-10 0,03250067 XLM 0,03335494 XLM
2020-01-09 0,03318586 XLM 0,03250067 XLM
2020-01-08 0,03202303 XLM 0,03318586 XLM
2020-01-07 0,03062646 XLM 0,03202303 XLM
2020-01-06 0,03336678 XLM 0,03062646 XLM
2020-01-05 0,03438305 XLM 0,03336678 XLM
2020-01-04 0,03317422 XLM 0,03438305 XLM
2020-01-03 0,03614324 XLM 0,03317422 XLM
2020-01-02 0,03615648 XLM 0,03614324 XLM
2020-01-01 0,03496973 XLM 0,03615648 XLM
2019-12-31 0,03584628 XLM 0,03496973 XLM
2019-12-30 0,03636589 XLM 0,03584628 XLM
2019-12-29 0,03603673 XLM 0,03636589 XLM
2019-12-28 0,03604262 XLM 0,03603673 XLM
2019-12-27 0,03629155 XLM 0,03604262 XLM
2019-12-26 0,03683616 XLM 0,03629155 XLM
2019-12-25 0,03635511 XLM 0,03683616 XLM
2019-12-24 0,03704354 XLM 0,03635511 XLM
2019-12-23 0,03657307 XLM 0,03704354 XLM
2019-12-22 0,03973627 XLM 0,03657307 XLM
2019-12-21 0,03759454 XLM 0,03973627 XLM
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android