👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
coinsuper ecosystem network  (CEN)
Coinsuper Ecosystem Network (CEN)
$0,00159023 -0.1%
0,00000585 ETH -0.8%
34 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$108.444
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.288,74
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00149751 / $0,00174956
Cung lưu thông
71.823.452 / 927.692.987
CEN
USD

Coinsuper Ecosystem Network (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-20 0,03425178 XLM N/A
2020-01-19 0,02975569 XLM 0,03425178 XLM
2020-01-18 0,03268124 XLM 0,02975569 XLM
2020-01-17 0,03030785 XLM 0,03268124 XLM
2020-01-16 0,02861589 XLM 0,03030785 XLM
2020-01-15 0,02744653 XLM 0,02861589 XLM
2020-01-14 0,03029414 XLM 0,02744653 XLM
2020-01-13 0,03028598 XLM 0,03029414 XLM
2020-01-12 0,03259413 XLM 0,03028598 XLM
2020-01-11 0,03335494 XLM 0,03259413 XLM
2020-01-10 0,03250067 XLM 0,03335494 XLM
2020-01-09 0,03318586 XLM 0,03250067 XLM
2020-01-08 0,03202303 XLM 0,03318586 XLM
2020-01-07 0,03062646 XLM 0,03202303 XLM
2020-01-06 0,03336678 XLM 0,03062646 XLM
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android