👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
coinsuper ecosystem network  (CEN)
Coinsuper Ecosystem Network (CEN)
$0,00166675 5.1%
0,00000608 ETH 0.1%
34 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$119.712
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.061,42
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00150977 / $0,00168500
Cung lưu thông
71.823.452 / 927.692.987
CEN
USD

Coinsuper Ecosystem Network (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-20 0,03425178 XLM N/A
2020-01-19 0,02975569 XLM 0,03425178 XLM
2020-01-18 0,03268124 XLM 0,02975569 XLM
2020-01-17 0,03030785 XLM 0,03268124 XLM
2020-01-16 0,02861589 XLM 0,03030785 XLM
2020-01-15 0,02744653 XLM 0,02861589 XLM
2020-01-14 0,03029414 XLM 0,02744653 XLM
2020-01-13 0,03028598 XLM 0,03029414 XLM
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android