Tiền ảo: 5170
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 293.233.484.923 $ 0,58%
Lưu lượng 24 giờ: 85.336.125.905 $
Ưu thế:
BTC 66,3%
ETH 8,50%
XRP 4,52%

So sánh tiền ảo

Ankr Network Gridcoin Tuxcoin QLC Chain HUNT Token
Giá $0,00912185 $0,00259837 $0,00065001 $0,02429929 $0,00848853
Giá bằng BTC BTC0,00000084 BTC0,00000024 BTC0,00000006 BTC0,00000223 BTC0,00000078
Giá trị vốn hóa thị trường $23.193.230 $1.092.585 $21.251 $5.823.496 $679.083
Khối lượng giao dịch $8.657.513 $51.103 $28,76 $236.227 $1.871,21
Nguồn cung khả dụng 3 Tỷ / 10 Tỷ 400 Triệu / ∞ 30 Triệu / 60 Triệu 200 Triệu / 600 Triệu 80 Triệu / 500 Triệu
Thấp trong 24h
Cao trong 24h
$0,00858864
$0,00975431
$0,00251547
$0,00268712
$0,00050349
$0,00073857
$0,02185945
$0,02442652
$0,00753321
$0,00870519
ROI 38% -58%
Xếp hạng Gecko #194 #206 #903 #523 #484
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #162 #759 #1611 #383 #880
Cao nhất mọi thời điểm $0,01652697 $0,214228 $0,00656754 $1,36 $0,02086279
Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm -45% -99% -90% -98% -60%
Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm Apr 01, 2019 (4 tháng) Jan 09, 2018 (hơn 1 năm) Aug 20, 2018 (11 tháng) Jan 09, 2018 (hơn 1 năm) Apr 20, 2019 (3 tháng)
1 giờ -0,060% -0,61% -0,63% 2,0% 0,67%
24 giờ -6,5% 0,82% 22% -0,52% 8,1%
7 ngày -0,36% 1,5% -5,2% -24% -21%
14 ngày 19% -59% 18% -18% 1,4%
30 ngày -9,5% -56% -23% -34% -17%
60 ngày 27% -71% -50% -32% -7,0%
1 năm -89% -53%
Trang chủ ankr.network gridcoin.us tuxcoin.io qlcchain.org token.steemhunt.comWhitepaper
Thông báo t.me - - - -
Blockchain/Nguồn cung etherscan.ioethplorer.io gridcoin.networkgrcexplorer.neuralminer.iogridcoinstats.eu explore.tuxtoke.life neotracker.io etherscan.io
Diễn đàn thảo luận - bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org -
Trò chuyện - - discordapp.com - -
Ngày khởi tạo - October 11, 2014 (gần 5 năm) - - -
Thuật toán băm - Proof of Research - - -
SL Sàn giao dịch 24 6 3 9 2
SL Cặp giao dịch 26 6 1 12 1
Ankr Network Gridcoin Tuxcoin QLC Chain HUNT Token
Thông tin chuỗi Beta
Độ khó N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng số khối N/A N/A N/A N/A N/A
TPS N/A N/A N/A N/A N/A
Số lượng nút N/A N/A N/A N/A N/A
Nhà phát triển Ankr-network/dccn-common gridcoin-community/Gridcoin-Research bleach86/tuxcoin-V2 qlcchain/ Steemhunt/reviewhunt-pre
Sao 8 395 7 - 2
Người xem 12 87 4 - 4
Bản cập nhật 3 159 7 - 1
Người đóng góp 10 53 4 0 3
Yêu cầu kéo đã kết hợp 131 563 7 - 3
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề 0 / 0 0 / 0 0 / 0 - / - 0 / 0
Ico ICO Details N/A N/A ICO Details ICO Details
Bán ra công chúng 16 Sep 2018 - 22 Sep 2018 (0.0066 USD = 1.0 ankr)
Ended
- - 22 Dec 2017 - 22 Jan 2018 (1.0 NEO = 400.0 qlc)
Ended
14 Mar 2019 - 19 Apr 2019 (1.0 USD = 50.0 hunt)
Ended
Nền tảng Ethereum - - - Ethereum
Quốc gia United States - - Singapore South Korea
Đang chấp thuận 3500000000 - - - STEEM, BTC, ETH, EOS, XRP
Hạn chế - - - - -
Tổng thu được 18,700,000,00 USD - - 19,000,000,00 USD -
Mức sàn - - - - -
Mức trần 18,700,000 USD - - 100,000 NEO 1,000,000 USD
Tổng số token 10,000,000,000 - - 600,000,000 500,000,000
Có sẵn để bán - - - - 10%
Cố vấn David P. Anderson, Ramsey Hanna, JZ Zhang, Christel Quek, - - Wei Li, Shihuang Xie, Zuguang Wang, Leo Wang, Pak Lum, Josh Dai, Zheng Zuo, -
Nhà đầu tư NEO Global Capital, DHVC, LinkVc, GBIC, Block VC, KOSMOS, - - -
Social Stats
Reddit Subscribers - 4.745 73 5.777 5.413
Average Users Online - 33 4 231 5
Average New Hot Posts Per Hour - 0,0 0,0 0,0 0,0
Average New Comments On Hot Posts Per Hour - 0,3 0,0 0,0 0,0
Twitter Followers 7.439 14.670 82 25.010 1.793
Facebook Likes 0 2.073 0 1.462 0
Telegram Users 23.518 - - 9.954 587