Tiền ảo: 5492
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 264.659.687.837 $ -5,4%
Lưu lượng 24 giờ: 59.624.685.197 $
Ưu thế:
BTC 68,3%
ETH 7,53%
XRP 4,32%

So sánh tiền ảo

BEAT Crypto Sports ACE TEAM ChallengeDAC Scorum Roto Fantasy Gold Ripped 2ACoin CaluraCoin Hanacoin MIND SportsFix RankingBall Gold BetKings Racing Pigeon Chain Crux Coin ActivEightCoin Unimpeded Coin
Giá $0,00039946 $0,09699099 $0,03182769 $0,01305410 $0,00014574 $0,00908930 $0,01975078 $0,00091420 $0,00030028 $0,00595935 $0,00019922 $0,00080924 $0,04011162 $0,00004019 $0,00189885 $0,01193703 $0,00351047 $0,00009456 $0,00003209 $0,00748143
Giá bằng BTC BTC0,00000004 BTC0,00000959 BTC0,00000315 BTC0,00000129 BTC0,00000001 BTC0,00000090 BTC0,00000392 BTC0,00000009 BTC0,00000003 BTC0,00000059 BTC0,00000002 BTC0,00000008 BTC0,00000625 BTC0,00000000 BTC0,00000019 BTC0,00000111 BTC0,00000035 BTC0,00000001 BTC0,00000000 BTC0,00000074
Giá trị vốn hóa thị trường $490.006 $179.368 $199.367 $95.933 $393.502 $86.235 $42.187 $150.061 $7.587,42 $27.855 $1.865,89 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Khối lượng giao dịch ? $203,91 $87.086 $4.894,49 $34,53 $19.881,97 ? ? ? $127,45 $2,60 $36,82 $0,00000000 ? ? ? $245,03 ? $0,00000000 $191,93
Nguồn cung khả dụng 1 Tỷ / 1 Tỷ 2 Triệu / 10 Triệu 6 Triệu / 10 Triệu 10 Triệu / 20 Triệu 3 Tỷ / 3 Tỷ 9 Triệu / ? 2 Triệu / 20 Triệu 200 Triệu / 200 Triệu 30 Triệu / 200 Triệu 5 Triệu / 20 Triệu 9 Triệu / 300 Triệu ? / 100 Triệu ? / 50 Triệu ? / 800 Triệu ? / 2 Tỷ ? / 20 Triệu ? / 500 Triệu ? / 60 Triệu ? / 8 Tỷ ? / 60 Triệu
Thấp trong 24h
Cao trong 24h
?
?
$0,09699185
$0,115330
$0,03061658
$0,03553312
$0,00908464
$0,02435306
$0,00012941
$0,00014840
$0,00889955
$0,01084168
?
?
?
?
?
?
$0,00588106
$0,00648237
$0,00019977
$0,00021507
$0,00079692
$0,00086625
$0,04011162
$0,04011162
?
?
?
?
?
?
$0,00318869
$0,00382199
?
?
$0,00003209
$0,00003209
$0,00719854
$0,00773890
ROI ? -99% -99% ? ? ? 100% ? ? ? -89% ?
Xếp hạng Gecko #1046 #1875 #694 #1042 #2328 #447 #1850 #688 #1916 #1563 #2240 #4110 #3004 #3738 #3408 #3009 #3797 #3173 #4840 #4636
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #912 #1161 #1140 #1322 #981 #1348 #1484 #1199 #1749 #1559 #1850 #4037 #3436 #3080 #3555 #3749 #2985 #3794 #3764 #3978
Cao nhất mọi thời điểm $0,00607826 $4,95 $1,94 $0,225107 $0,00296914 $0,474755 $0,575047 $0,443947 $0,03826863 $0,02073327 $0,00512687 $0,00279198 $1,13 $0,00201136 $0,00933992 $0,532377 $0,01396733 $3,21 $0,00080329 $0,04805303
Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm ? -98% -98% -96% -95% -98% ? ? ? -71% -96% -71% -96% ? ? ? -75% ? -96% -84%
Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm Feb 16, 2019 (6 tháng) Mar 03, 2019 (6 tháng) Jan 09, 2018 (hơn 1 năm) May 20, 2018 (hơn 1 năm) Mar 09, 2019 (6 tháng) Sep 21, 2018 (11 tháng) Feb 06, 2019 (7 tháng) Jun 05, 2018 (khoảng 1 năm) Oct 24, 2018 (10 tháng) May 16, 2019 (3 tháng) Aug 20, 2018 (khoảng 1 năm) Jun 20, 2019 (2 tháng) Aug 25, 2018 (12 tháng) May 16, 2019 (3 tháng) May 28, 2019 (3 tháng) Oct 08, 2018 (11 tháng) Mar 12, 2019 (5 tháng) Nov 20, 2018 (9 tháng) Dec 20, 2018 (8 tháng) May 19, 2019 (3 tháng)
1 giờ ? 0,0% -8,6% -40% 0,060% 0,19% ? ? ? -0,23% -1,1% 0,0% ? ? ? ? 0,0% 1,3%
24 giờ ? -16% -4,2% -27% -0,95% -16% ? ? ? -7,6% -7,1% -5,8% 0,0% ? ? ? 10% ? 0,0% -2,9%
7 ngày ? -17% -27% 40% 76% -4,7% ? ? ? -26% 83% 49% 0,0% ? ? ? -0,52% ? 0,0% -18%
14 ngày ? -52% -34% -44% 12% -33% ? ? ? 490% 76% 42% 0,0% ? ? ? -13% ? 0,0% -21%
30 ngày ? -54% -23% -40% 87% -27% ? ? ? 430% -4,2% 27% 0,0% ? ? ? -0,90% ? 0,0% -32%
60 ngày ? -82% -28% -27% 4,2% -25% ? ? ? 580% 100% 14% 0,0% ? ? ? -39% ? 0,0% -62%
1 năm ? -39% -85% -94% ? ? ? -96% -31% ? ? ? ?
Trang chủ beat.orgWhitepaper crypto-sports.io tokenstars.comWhitepaper tokenstars.comWhitepaper challengedapp.io scorumcoins.comscorum.comWhitepaper rotohive.com fantasygold.io rippedcoin.com 2acoin.org caluracoin.com.br hanacoin.com mindsports.ioWhitepaper sportsfix.ioWhitepaper rankingball.iojp.rankingball.iokr.rankingball.ioWhitepaper kings.ag racingpigeonchain.ioWhitepaper cruxcoin.io activ8coin.wixsite.com unimpededcoin.com
Thông báo medium.com - medium.com medium.com - medium.com medium.com - - - - - - medium.com medium.comsteemit.com - medium.com - - -
Blockchain/Nguồn cung etherscan.ioethplorer.io chain.cspn.io etherscan.ioethplorer.io etherscan.ioethplorer.io eospark.com explorer.scorum.com etherscan.ioethplorer.io fantasygold.network cryptobe.com explorer.2acoin.org explorer.caluracoin.com.br pool-node.hanacoin.com etherscan.io - etherscan.io chainz.cryptoid.info etherscan.io explorer.cruxcoin.io tronscan.orgtrxplorer.io etherscan.io
Diễn đàn thảo luận bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org - bitcointalk.org - bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org - bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org - bitcointalk.org - -
Trò chuyện discordapp.com discord.gg - t.me - - rotohive.slack.com discord.gg - discordapp.com - discord.gg - - discordapp.com discord.gg - - - -
Ngày khởi tạo March 23, 2018 (hơn 1 năm) - November 07, 2017 (gần 2 năm) - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thuật toán băm Ethash Quark - - - - - SHA-256 Scrypt Cryptonight Scrypt Lyra2REv3 Ethash - - X11 - Proof of Stake - SHA-512
SL Sàn giao dịch 4 4 6 6 5 3 3 5 3 2 4 1 2 1 2 1 1 2 1 1
SL Cặp giao dịch 1 3 3 5 2 6 0 3 1 1 2 1 0 1 3 0 2 0 0 3
BEAT Crypto Sports ACE TEAM ChallengeDAC Scorum Roto Fantasy Gold Ripped 2ACoin CaluraCoin Hanacoin MIND SportsFix RankingBall Gold BetKings Racing Pigeon Chain Crux Coin ActivEightCoin Unimpeded Coin
Thông tin chuỗi Beta CryptoID
Độ khó N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.794.331,9579607 N/A N/A N/A N/A
Tổng số khối N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 810.600 N/A N/A N/A N/A
TPS N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,01505 N/A N/A N/A N/A
Số lượng nút N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Nhà phát triển beat-its/smart-contracts token-stars/ace-token tokenstars/SolidityAuction ChallengeDAC/challengedapp Scorum/Scorum RotoHive/contracts FantasyGold/FantasyGold-Core nandoesporte/Rippedcoin 2acoin/2acoin laurobeleche/Caluracoin mindsports/MINDTokenCrowdSale betkings/kings-core cruxcoinsource/CruxCoin
Sao 19 - 13 0 - 55 2 7 0 1 0 - 1 - - - - 2 - -
Người xem 12 - 8 0 - 15 2 7 0 0 2 - 2 - - - - 2 - -
Bản cập nhật 9 - 4 1 - 21 0 6 0 1 1 - 0 - - - - 1 - -
Người đóng góp 1 0 0 0 11 0 2 0 0 0 0 0 0
Yêu cầu kéo đã kết hợp 0 - 0 0 - 357 0 4 0 0 0 - 0 - - - - 0 - -
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề 0 / 0 - / - 0 / 0 0 / 0 - / - 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 - / - 0 / 0 - / - - / - - / - - / - 0 / 0 - / - - / -
Ico ICO Details N/A ICO Details ICO Details N/A ICO Details N/A N/A N/A N/A N/A N/A ICO Details ICO Details ICO Details N/A ICO Details N/A N/A N/A
Bán ra công chúng 20 Feb 2018 - 15 Jul 2018 (0.019 EUR = 1.0 beat)
Ended
- 10 Sep 2017 - 31 Oct 2017
Ended
20 Dec 2017 - 28 Mar 2018 (0.0001 BTC = 1.0 team)
Ended
- 14 Jan 2018 - 11 Feb 2018 (1.0 USD = 1.0 scr)
Ended
- - - - - - 5 Feb 2018 - 6 Mar 2018 (1.0 ETH = 10000.0 mind)
Ended
15 Aug 2018 - 20 Dec 2018 (0.1 USD = 1.0 sft)
Ended
10 Jun 2018 - 1 Jul 2018 (0.08 USD = 1.0 rbg)
Ended
- 18 Sep 2018 - 19 Nov 2018 (1.0 ETH = 6000.0 rpc)
Ended
- - -
Nền tảng Ethereum - Ethereum Ethereum - OpenLedger - - - - - - Ethereum Ethereum Ethereum - Ethereum - - -
Quốc gia Germany - British Virgin Islands British Virgin Islands - Belarus - - - - - - Hong Kong Malaysia Singapore - Taiwan - - -
Đang chấp thuận ETH, EURO - - - - - - - - - - - - BTC, ETH, USD - - ETH - - -
Hạn chế
 • United States (Total Restriction)
 • China (Total Restriction)
 • Singapore (Total Restriction)
 • Vietnam (Total Restriction)
 • Japan (Total Restriction)
 • Australia (Total Restriction)
 • Iran (Total Restriction)
 • North Korea (Total Restriction)
 • Syria (Total Restriction)
 • Sudan (Total Restriction)
 • Cuba (Total Restriction)
- - - - - - - - - - - -
 • United States (Accredited Investors)
- - - - - -
Tổng thu được 3,700,000,00 USD - - 4,792,666,00 USD - 5,630,000,00 USD - - - - - - - 1,000,000,00 USD 11,914,54 ETH - - - - -
Mức sàn - - - 1,000,000 USD - - - - - - - - 200 ETH 2,000,000 USD 12,000,000 USD - 23,333 ETH - - -
Mức trần 35,000,000 EUR - - 15,000,000 USD - 17,000,000 USD - - - - - - 2,000 ETH 14,000,000 USD 190,400,000 USD - 33,333 ETH - - -
Tổng số token 1,226,667,278 - 14,476,036 17,818,682 - - - - - - - - 50,000,000 800,000,000 2,382,907,917 - 500,000,000 - - -
Có sẵn để bán 285% - - 253% - - - - - - - - 40% 55% - - 6% - - -
Cố vấn Joshuwa Roomsburg, Brian Condenanza, Dennis Weidner, Kris Stelljes, - Eugeny Kuznetsov , Alexander Stratilatov , Ksenia Chabanenko , Lothar Matthäus, Tommy Haas, Nikita Kucherov, Gianluca Zambrotta, Robin Söderling, Cedric Pioline, Anastasia Myskina, Valeriy Karpin, Alexander Anter, Rico Torres, Matheus Antunes, Sergey Demekhine, Maya Kurilova, Dmitry Sergeev, Tomoaki Sato, Wulf Kaal, Edgar Kampers, Nikolay Danilov, Gabriel Zanko, - - - - - - - - - Richard Kastelein, Jason Hung , Michael Terpin, Michael Payne, Phil Lines, Rodney Koh, - - Cai, Sin-Syong, Dong Ze-Ping, Arman Abgaryan, - - -
Nhà đầu tư - Elena Masolova, Andrej Rusakov, Victor Shpakovsky, The Token Fund, Nomadic Capital, - - - - - - - - - - - - - -
Social Stats
Reddit Subscribers - - 134 134 - - - 65 - - - 6 - - 103 12 - - - -
Average Users Online - - 15 16 - - - 11 - - - 3 - - 5 4 - - - -
Average New Hot Posts Per Hour - - 0,0 0,0 - - - 0,0 - - - 0,0 - - 0,0 0,0 - - - -
Average New Comments On Hot Posts Per Hour - - 0,0 0,0 - - - 0,0 - - - 0,0 - - 0,0 0,0 - - - -
Twitter Followers 2.217 250 3.233 3.224 - 8.274 2.302 2.669 - 181 274 1.327 1.427 15.973 1.541 430 384 455 179 16
Facebook Likes 69.847 1.084 2.497 2.500 0 58.741 0 152 10.235 14 0 0 0 17.753 0 0 3.302 84 0 239
Telegram Users 11.318 1.063 4.515 4.514 399 2.657 479 - 350 26 110 49 1.476 16.754 3.368 99 7.240 1.811 1.190 66