Tiền ảo: 5030
Sàn giao dịch: 350
Giá trị vốn hóa thị trường: 367.847.613.921 $ 2,9%
Lưu lượng 24 giờ: 114.001.643.979 $
Ưu thế:
BTC 62,9%
ETH 9,79%
XRP 5,34%

So sánh tiền ảo

Beercoin Peepcoin QuarkChain Tael Semux
Giá $0,00000347 $0,01739476 $0,237344 $0,155432
Giá bằng BTC BTC0,00000000 BTC0,00000134 BTC0,00001825 BTC0,00001195
Giá trị vốn hóa thị trường $0,00333112 $69.486.053 $13.484.925 $1.701.418
Khối lượng giao dịch $841,77 $9.856.946 $1.868.662 $356.456
Nguồn cung khả dụng ? / 80 Tỷ 1 Nghìn / 60 Tỷ 4 Tỷ / 10 Tỷ 60 Triệu / 100 Triệu 10 Triệu / 30 Triệu
Thấp trong 24h
Cao trong 24h

$0,00000314
$0,00000388
$0,01711831
$0,01863545
$0,223898
$0,277818
$0,150892
$0,204734
ROI -12% -5,1%
Xếp hạng Gecko # #1265 #69 #430 #211
Xếp hạng Vốn hóa thị trường # #1873 #89 #258 #705
Cao nhất mọi thời điểm $0,00137424 $0,338765 $5,31 $4,18
Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm -100% -95% -96% -96%
Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm N/A Jun 22, 2018 (khoảng 1 năm) Jun 05, 2018 (khoảng 1 năm) Jan 10, 2018 (hơn 1 năm) Aug 06, 2018 (11 tháng)
1 giờ 1,7% 0,26% -0,050% 1,7%
24 giờ 5,3% -3,8% -8,0% -21%
7 ngày 0,19% -18% -22% -2,0%
14 ngày -25% -28% -30% -20%
30 ngày 34% -34% -28% -50%
60 ngày 44% -44% -30% -51%
1 năm -99% -82% -25%
Trang chủ beerchain.technologyWhitepaper peepcoin.io quarkchain.ioWhitepaper taelpay.comWhitepaper semux.org
Thông báo - medium.commedium.com medium.comsteemit.com - -
Blockchain/Nguồn cung - chainz.cryptoid.infoalmightycoins.org etherscan.ioethplorer.io etherscan.ioethplorer.io semuxchain.info
Diễn đàn thảo luận - bitcointalk.org - bitcointalk.org bitcointalk.org
Trò chuyện - discord.gg t.me - -
Ngày khởi tạo - - - December 09, 2017 (hơn 1 năm) January 20, 2018 (hơn 1 năm)
Thuật toán băm - - - - -
SL Sàn giao dịch 0 11 34 9 4
SL Cặp giao dịch 0 16 38 7 5
Beercoin Peepcoin QuarkChain Tael Semux
Thông tin chuỗi Beta CryptoID
Độ khó N/A 1.066,25552039 N/A N/A N/A
Tổng số khối N/A 1.728.551 N/A N/A N/A
TPS N/A 0,01845 N/A N/A N/A
Số lượng nút N/A N/A N/A N/A N/A
Nhà phát triển PXN-Foundation/Peepcoin QuarkChain/pyquarkchain semuxproject/semux-core
Sao - 1 176 - 46
Người xem - 1 36 - 19
Bản cập nhật - 6 102 - 19
Người đóng góp 3 9 6
Yêu cầu kéo đã kết hợp - 9 389 - 76
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề - / - 0 / 0 0 / 0 - / - 0 / 0
Ico ICO Details N/A ICO Details ICO Details N/A
Bán ra công chúng 18 May 2018 - 30 Jun 2018 (0.0055 USD = 1.0 bcbc)
Ended
- 1 Jun 2018 - 3 Jun 2018 (0.0197 USD = 1.0 qkc)
Ended
28 Nov 2017 - 1 Dec 2017 (0.25 USD = 1.0 wabi)
Ended
-
Nền tảng Ethereum - Ethereum Ethereum -
Quốc gia Germany - United States Singapore -
Đang chấp thuận ETH - - BTC, ETH -
Hạn chế
  • United States (Total Restriction)
  • China (Total Restriction)
- - - -
Tổng thu được - - 20,000,000,00 USD 11,500,000,00 USD -
Mức sàn 44,000 USD - - - -
Mức trần 21,307,000 USD - 20,000,000 USD 11,500,000 USD -
Tổng số token 77,480,000,000 - 10,000,000,000 100,000,000 -
Có sẵn để bán 5% - 20% 46% -
Cố vấn Patrick von Steht, Uwe Lang, - Arun G. Phadke, Bill Moore, Mike Miller, Zhiyun Qian, Mario F. Pazos, Igor Livant, Long Chiu, Mark Zavadskiy, Bruno Mercier, -
Nhà đầu tư - -
Social Stats
Reddit Subscribers 419 736 9.209 8.020 1.138
Average Users Online 3 31 20 1229 4
Average New Hot Posts Per Hour 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Average New Comments On Hot Posts Per Hour 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Twitter Followers - 1.129 50.932 36.432 2.755
Facebook Likes 2.284 754 0 2.088 0
Telegram Users 432 5.237 42.027 6.302 1.192