Tiền ảo: 5926
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 216.722.615.880 $ -2,0%
Lưu lượng 24 giờ: 51.014.357.330 $
Ưu thế:
BTC 65,9%
ETH 8,61%
XRP 5,81%

So sánh tiền ảo

Bulwark Verge Syscoin Monero Dash
Giá $0,01049832 $0,00343210 $0,02415401 $54,13 $68,05
Giá bằng BTC BTC0,00000132 BTC0,00000043 BTC0,00000304 BTC0,00681593 BTC0,00856793
Giá trị vốn hóa thị trường ? $54.937.631 $13.692.046 $934.189.743 $619.767.522
Khối lượng giao dịch ? $1.347.771 $1.097.347 $93.910.449 $210.323.506
Nguồn cung khả dụng ? / 30 Triệu 20 Tỷ / 20 Tỷ 600 Triệu / 900 Triệu 20 Triệu / ∞ 9 Triệu / 20 Triệu
Thấp trong 24h
Cao trong 24h
?
?
$0,00340211
$0,00366867
$0,02298693
$0,02493648
$53,66
$58,21
$66,98
$69,08
ROI ?
Xếp hạng Gecko #851 #38 #99 #9 #13
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #2227 #69 #188 #14 #21
Cao nhất mọi thời điểm $16,03 $0,261874 $1,03 $542,33 $1.493,59
Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm ? -99% -98% -90% -95%
Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm Jan 13, 2018 (gần 2 năm) Dec 24, 2017 (gần 2 năm) Jan 13, 2018 (gần 2 năm) Jan 09, 2018 (gần 2 năm) Dec 20, 2017 (gần 2 năm)
1 giờ ? 0,080% 0,95% -0,63% 0,27%
24 giờ ? -5,6% -2,7% -4,6% -1,3%
7 ngày ? -7,9% -2,0% 0,28% -2,2%
14 ngày ? 4,3% -2,2% -5,4% -2,1%
30 ngày ? -27% -11% -33% -30%
60 ngày ? -35% -6,8% -40% -30%
1 năm ? -76% -74% -48% -56%
Trang chủ bulwarkcrypto.com vergecurrency.com syscoin.org getmonero.org dash.org
Thông báo - - - - -
Blockchain/Nguồn cung explorer.bulwarkcrypto.com verge-blockchain.infoxvg.tokenview.com chainz.cryptoid.infosys.tokenview.comexplorer.blockchainfoundry.co monerovision.commoneroblocks.infoxmr.tokenview.com chainz.cryptoid.infoblockchair.comcoinexplorer.netdashblockexplorer.comdash.tokenview.com
Diễn đàn thảo luận bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org forum.getmonero.orgbitcointalk.org dash.orgbitcointalk.org
Trò chuyện discord.me - discordapp.com - -
Ngày khởi tạo December 01, 2017 (gần 2 năm) October 09, 2014 (khoảng 5 năm) - April 18, 2014 (hơn 5 năm) January 19, 2014 (hơn 5 năm)
Thuật toán băm NIST5 Scrypt SHA-256 Cryptonight X11
SL Sàn giao dịch 8 40 20 103 192
SL Cặp giao dịch 2 63 21 139 310
Bulwark Verge Syscoin Monero Dash
Thông tin chuỗi Beta CryptoID CryptoID
Độ khó N/A N/A 187.719.960.417,71 N/A 207.777.583,035434
Tổng số khối N/A N/A 200.638 N/A 1.155.383
TPS N/A N/A 0,00218 N/A 0,19134
Số lượng nút N/A N/A N/A N/A N/A
Nhà phát triển bulwark-crypto/Bulwark vergecurrency/verge syscoin/syscoin2 monero-project/monero dashpay/dash
Sao 61 1287 108 4049 1207
Người xem 25 304 55 447 219
Bản cập nhật 66 385 44 2127 1022
Người đóng góp 14 62 29 241 76
Yêu cầu kéo đã kết hợp 77 240 124 3419 2298
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Ico N/A N/A N/A N/A N/A
Bán ra công chúng - - - - -
Nền tảng - - - - -
Quốc gia - - - - -
Đang chấp thuận - - - - -
Hạn chế - - - - -
Tổng thu được - - - - -
Mức sàn - - - - -
Mức trần - - - - -
Tổng số token - - - - -
Có sẵn để bán - - - - -
Cố vấn - - - - -
Nhà đầu tư - - - - -
Social Stats
Reddit Subscribers 2.961 52.579 4.581 161.877 31.336
Average Users Online 12 314 232 612 438
Average New Hot Posts Per Hour 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8
Average New Comments On Hot Posts Per Hour 0,0 0,1 0,1 37,6 7,4
Twitter Followers - 301.066 60.037 320.047 317.873
Facebook Likes 0 30.441 6.920 27.024 35.162
Telegram Users 1.503 - - - 1.954