So sánh tiền ảo

Bit World Token Binance Coin Kyber Network BitShares Loopring
Giá $0,00464603 $17,58 $0,753271 $0,02214662 $0,07856251
Giá bằng BTC BTC0,00000048 BTC0,00181495 BTC0,00007776 BTC0,00000229 BTC0,00000811
Giá trị vốn hóa thị trường ? $2.598.853.098 $135.114.335 $59.918.555 $92.136.742
Khối lượng giao dịch $102.325 $235.279.071 $51.199.049 $9.028.762 $14.080.451
Nguồn cung khả dụng ? / ? 100 Triệu / 200 Triệu 200 Triệu / 200 Triệu 3 Tỷ / 4 Tỷ 1 Tỷ / 1 Tỷ
Thấp trong 24h
Cao trong 24h
$0,00452473
$0,00479170
$17,53
$17,79
$0,740289
$0,769923
$0,02192081
$0,02224846
$0,06268770
$0,08157005
ROI 85.8% 30.9%
Xếp hạng Gecko #3107 #10 #31 #59 #40
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #5988 #10 #51 #95 #67
Cao nhất mọi thời điểm $0,751169 $39,68 $5,80 $0,923921 $2,40
Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm -99.4% -55.7% -87.0% -97.6% -96.7%
Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm Aug 20, 2019 (10 tháng) Jun 22, 2019 (12 tháng) Jan 09, 2018 (hơn 2 năm) Jan 03, 2018 (hơn 2 năm) Jan 09, 2018 (hơn 2 năm)
1 giờ -1.1% -0.0% 0.2% 0.2% 4.9%
24 giờ -2.7% -0.4% -1.8% 0.0% 24.2%
7 ngày -3.8% 2.9% 9.3% -1.7% 62.3%
14 ngày -13.8% 6.7% 7.5% 8.5% 92.9%
30 ngày 4.7% 3.6% 19.7% 8.1% 135.7%
60 ngày -6.2% 19.9% 55.5% 22.0% 169.4%
1 năm -85.0% -43.9% 195.5% -63.7% 30.0%
Trang chủ bw.com binance.com kyber.networkWhitepaper bitshares.org loopring.org
Thông báo - - - - medium.com
Blockchain/Nguồn cung - binance.mintscan.ioexplorer.binance.orgetherscan.ioethplorer.ioblockchair.com etherscan.ioethplorer.ioblockchair.com cryptofresh.comopen-explorer.iobts.aibitsharescan.com etherscan.ioethplorer.io
Diễn đàn thảo luận - - - bitsharestalk.org -
Trò chuyện - - discord.gg - -
Ngày khởi tạo - July 08, 2017 (gần 3 năm) September 12, 2017 (hơn 2 năm) July 19, 2014 (gần 6 năm) August 01, 2017 (gần 3 năm)
Thuật toán băm - - - Delegated Proof-of-Stake -
SL Sàn giao dịch 4 129 100 46 59
SL Cặp giao dịch 3 352 69 60 46
Bit World Token Binance Coin Kyber Network BitShares Loopring
Nhà phát triển binance-exchange/binance-official-api-docs kybernetwork/KyberWallet bitshares/bitshares-core Loopring/protocols
Sao - 2799 246 1057 103
Người xem - 423 42 176 32
Bản cập nhật - 1789 99 587 41
Người đóng góp 25 34 82 19
Yêu cầu kéo đã kết hợp - 34 1184 1000 748
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề - / - 97 / 97 181 / 196 897 / 1080 196 / 209
Ico N/A N/A ICO Details N/A ICO Details
Bán ra công chúng - - - (1.0 ETH = 600.0 knc)
Pending
- 1 Aug 2017 - 16 Aug 2017 (0.06 USD = 1.0 lrc)
Ended
Nền tảng - - Ethereum - Ethereum
Quốc gia - - - - China
Đang chấp thuận - - - - -
Hạn chế - - - - -
Tổng thu được - - - - 45,000,000,00 USD
Mức sàn - - - - 50,000 ETH
Mức trần - - - - 120,000 ETH
Tổng số token - - 210,698,596 - 1,374,513,896
Có sẵn để bán - - - - 1,014,960%
Cố vấn - - - - -
Nhà đầu tư - - - - -
Social Stats
Reddit Subscribers - 64.223 7.732 6.985 6.816
Average Users Online - 430 2253 73 2244
Average New Hot Posts Per Hour - 1,0 0,2 0,2 0,7
Average New Comments On Hot Posts Per Hour - 9,3 0,3 0,2 0,5
Twitter Followers - 1.158.896 107.252 13.135 34.583
Facebook Likes 0 119.886 650 11.117 0
Telegram Users 25.040 - 4.363 - 6.688
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android