Tiền ảo: 5737
Sàn giao dịch: 377
Giá trị vốn hóa thị trường: 266.409.049.379 $ -1,5%
Lưu lượng 24 giờ: 40.907.550.563 $
Ưu thế:
BTC 67,2%
ETH 8,71%
XRP 4,68%

So sánh tiền ảo

ChallengeDAC BEAT Crypto Sports ACE TEAM Fantasy Gold Scorum Roto 2ACoin Ripped CaluraCoin Hanacoin SportsFix Crux Coin BetKings Racing Pigeon Chain RankingBall Gold ActivEightCoin Unimpeded Coin MIND
Giá $0,00010175 $0,00043530 $0,120476 $0,03646153 $0,03002287 $0,00081525 $0,00874499 $0,01975078 $0,00660347 $0,00029628 $0,00020132 $0,00109855 $0,00000360 $0,00005042 $0,00827220 $0,00484117 $0,00217107 $0,00003209 $0,00464998 $0,283624
Giá bằng BTC BTC0,00000001 BTC0,00000004 BTC0,00001206 BTC0,00000365 BTC0,00000301 BTC0,00000008 BTC0,00000088 BTC0,00000392 BTC0,00000066 BTC0,00000003 BTC0,00000002 BTC0,00000011 BTC0,00000000 BTC0,00000001 BTC0,00000080 BTC0,00000049 BTC0,00000022 BTC0,00000000 BTC0,00000046 BTC0,00002817
Giá trị vốn hóa thị trường $274.719 $533.966 $238.868 $208.366 $302.553 $133.873 $82.968 $42.187 $32.088 $7.593,39 $1.945,26 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Khối lượng giao dịch $3,33 ? $454,32 $53.770 $21.230 ? $31.407 ? $75,34 ? ? $30,13 ? ? ? $1.878,86 $210,68 $0,00000000 ? ?
Nguồn cung khả dụng 3 Tỷ / 3 Tỷ 1 Tỷ / 1 Tỷ 2 Triệu / 10 Triệu 6 Triệu / 10 Triệu 10 Triệu / 20 Triệu 200 Triệu / 200 Triệu 9 Triệu / ? 2 Triệu / 20 Triệu 5 Triệu / 20 Triệu 30 Triệu / 200 Triệu 10 Triệu / 300 Triệu ? / 100 Triệu ? / 800 Triệu ? / 60 Triệu ? / 20 Triệu ? / 500 Triệu ? / 2 Tỷ ? / 8 Tỷ ? / 60 Triệu ? / 50 Triệu
Thấp trong 24h
Cao trong 24h
$0,00009826
$0,00020057
?
?
$0,09876911
$0,126777
$0,03478669
$0,03755582
$0,01676699
$0,03484570
?
?
$0,00864489
$0,00903661
?
?
$0,00605945
$0,00683321
?
?
?
?
$0,00109855
$0,00122566
?
?
?
?
?
?
$0,00451461
$0,00533193
$0,00214991
$0,00406830
$0,00003209
$0,00003209
?
?
?
?
ROI ? -97% ? -99% ? ? ? ? ? ? -87% -97% ? ?
Xếp hạng Gecko #2276 #1156 #1947 #676 #995 #701 #513 #1747 #1859 #2070 #2123 #3910 #4429 #3280 #2858 #4288 #3246 #4845 #5215 #2885
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #1077 #888 #1103 #1139 #1050 #1224 #1327 #1462 #1515 #1711 #1804 #3569 #2187 #4422 #4441 #2124 #4526 #4436 #2827 #2447
Cao nhất mọi thời điểm $0,00296914 $0,00607826 $4,95 $1,94 $0,225107 $0,443947 $0,474755 $0,575047 $0,02073327 $0,03826863 $0,00512687 $0,00279198 $0,00201136 $3,21 $0,532377 $0,01396733 $0,00933992 $0,00080329 $0,04805303 $1,13
Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm -97% ? -98% -98% -87% ? -98% ? -71% ? ? -60% ? ? ? -66% -77% -96% ? ?
Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm Mar 09, 2019 (7 tháng) Feb 16, 2019 (7 tháng) Mar 03, 2019 (7 tháng) Jan 09, 2018 (hơn 1 năm) May 20, 2018 (hơn 1 năm) Jun 05, 2018 (hơn 1 năm) Sep 21, 2018 (12 tháng) Feb 06, 2019 (8 tháng) May 16, 2019 (4 tháng) Oct 24, 2018 (11 tháng) Aug 20, 2018 (khoảng 1 năm) Jun 20, 2019 (3 tháng) May 16, 2019 (4 tháng) Nov 20, 2018 (10 tháng) Oct 08, 2018 (12 tháng) Mar 12, 2019 (6 tháng) May 28, 2019 (4 tháng) Dec 20, 2018 (9 tháng) May 19, 2019 (4 tháng) Aug 25, 2018 (khoảng 1 năm)
1 giờ 0,0% ? 4,5% -0,32% 9,0% ? 0,62% ? 8,0% ? ? 0,0% ? ? ? 7,2% 0,0% 0,0% ? ?
24 giờ 3,6% ? 1,7% 0,37% 25% ? -1,6% ? -3,4% ? ? -10% ? ? ? 0,050% -35% 0,0% ? ?
7 ngày -49% ? 4,1% -20% -1,6% ? 17% ? 4,5% ? ? -12% ? ? ? -0,72% -49% 0,0% ? ?
14 ngày -44% ? 27% 12% 39% ? -9,0% ? 68% ? ? -11% ? ? ? 23% -53% 0,0% ? ?
30 ngày -47% ? 25% 4,3% 150% ? 15% ? 11% ? ? 21% ? ? ? 38% 14% 0,0% ? ?
60 ngày 33% ? -59% -12% 180% ? -27% ? ? ? 110% ? ? ? 32% -50% 0,0% ? ?
1 năm ? -56% 40% ? -96% ? ? ? ? ? ? ? ?
Trang chủ challengedapp.io beat.orgWhitepaper crypto-sports.io tokenstars.comWhitepaper tokenstars.comWhitepaper fantasygold.io scorumcoins.comscorum.comWhitepaper rotohive.com 2acoin.org rippedcoin.com caluracoin.com.br hanacoin.com sportsfix.ioWhitepaper cruxcoin.io kings.ag racingpigeonchain.ioWhitepaper rankingball.iojp.rankingball.iokr.rankingball.ioWhitepaper activ8coin.wixsite.com unimpededcoin.com mindsports.ioWhitepaper
Thông báo - medium.com - medium.com medium.com - medium.com medium.com - - - - medium.com - - medium.com medium.comsteemit.com - - -
Blockchain/Nguồn cung eospark.com etherscan.ioethplorer.io chain.cspn.io etherscan.ioethplorer.io etherscan.ioethplorer.io fantasygold.network explorer.scorum.com etherscan.ioethplorer.io explorer.2acoin.org cryptobe.com explorer.caluracoin.com.br pool-node.hanacoin.com - explorer.cruxcoin.io chainz.cryptoid.info etherscan.io etherscan.io tronscan.orgtrxplorer.io etherscan.io etherscan.io
Diễn đàn thảo luận - bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org - bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org - bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org - bitcointalk.org - - bitcointalk.org
Trò chuyện - discordapp.com discord.gg - t.me discord.gg - rotohive.slack.com discordapp.com - - discord.gg - - discord.gg - discordapp.com - - -
Ngày khởi tạo - March 23, 2018 (hơn 1 năm) - November 07, 2017 (gần 2 năm) - - - - - - - - - - - - - - - -
Thuật toán băm - Ethash Quark - - SHA-256 - - Cryptonight Scrypt Scrypt Lyra2REv3 - Proof of Stake X11 - - - SHA-512 Ethash
SL Sàn giao dịch 5 4 4 6 6 5 3 3 2 3 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2
SL Cặp giao dịch 1 1 3 3 4 3 4 0 1 2 1 1 0 0 0 2 3 0 3 0
ChallengeDAC BEAT Crypto Sports ACE TEAM Fantasy Gold Scorum Roto 2ACoin Ripped CaluraCoin Hanacoin SportsFix Crux Coin BetKings Racing Pigeon Chain RankingBall Gold ActivEightCoin Unimpeded Coin MIND
Thông tin chuỗi Beta CryptoID
Độ khó N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.805.961,8381969 N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng số khối N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 856.122 N/A N/A N/A N/A N/A
TPS N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,01516 N/A N/A N/A N/A N/A
Số lượng nút N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Nhà phát triển ChallengeDAC/challengedapp beat-its/smart-contracts token-stars/ace-token tokenstars/SolidityAuction FantasyGold/FantasyGold-Core Scorum/Scorum RotoHive/contracts 2acoin/2acoin nandoesporte/Rippedcoin laurobeleche/Caluracoin cruxcoinsource/CruxCoin betkings/kings-core mindsports/MINDTokenCrowdSale
Sao - 19 - 13 0 7 55 2 1 0 0 - - 2 - - - - - 1
Người xem - 12 - 8 0 7 16 2 0 0 2 - - 2 - - - - - 2
Bản cập nhật - 9 - 4 1 5 21 0 1 0 1 - - 1 - - - - - 0
Người đóng góp 0 1 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0
Yêu cầu kéo đã kết hợp - 0 - 0 0 4 357 0 0 0 0 - - 0 - - - - - 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề - / - 0 / 0 - / - 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 - / - - / - 0 / 0 - / - - / - - / - - / - - / - 0 / 0
Ico N/A ICO Details N/A ICO Details ICO Details N/A ICO Details N/A N/A N/A N/A N/A ICO Details N/A N/A ICO Details ICO Details N/A N/A ICO Details
Bán ra công chúng - 20 Feb 2018 - 15 Jul 2018 (0.019 EUR = 1.0 beat)
Ended
- 10 Sep 2017 - 31 Oct 2017
Ended
20 Dec 2017 - 28 Mar 2018 (0.0001 BTC = 1.0 team)
Ended
- 14 Jan 2018 - 11 Feb 2018 (1.0 USD = 1.0 scr)
Ended
- - - - - 15 Aug 2018 - 20 Dec 2018 (0.1 USD = 1.0 sft)
Ended
- - 18 Sep 2018 - 19 Nov 2018 (1.0 ETH = 6000.0 rpc)
Ended
10 Jun 2018 - 1 Jul 2018 (0.08 USD = 1.0 rbg)
Ended
- - 5 Feb 2018 - 6 Mar 2018 (1.0 ETH = 10000.0 mind)
Ended
Nền tảng - Ethereum - Ethereum Ethereum - OpenLedger - - - - - Ethereum - - Ethereum Ethereum - - Ethereum
Quốc gia - Germany - British Virgin Islands British Virgin Islands - Belarus - - - - - Malaysia - - Taiwan Singapore - - Hong Kong
Đang chấp thuận - ETH, EURO - - - - - - - - - - BTC, ETH, USD - - ETH - - - -
Hạn chế -
 • United States (Total Restriction)
 • China (Total Restriction)
 • Singapore (Total Restriction)
 • Vietnam (Total Restriction)
 • Japan (Total Restriction)
 • Australia (Total Restriction)
 • Iran (Total Restriction)
 • North Korea (Total Restriction)
 • Syria (Total Restriction)
 • Sudan (Total Restriction)
 • Cuba (Total Restriction)
- - - - - - - - - -
 • United States (Accredited Investors)
- - - - - - -
Tổng thu được - 3,700,000,00 USD - - 4,792,666,00 USD - 5,630,000,00 USD - - - - - 1,000,000,00 USD - - - 11,914,54 ETH - - -
Mức sàn - - - - 1,000,000 USD - - - - - - - 2,000,000 USD - - 23,333 ETH 12,000,000 USD - - 200 ETH
Mức trần - 35,000,000 EUR - - 15,000,000 USD - 17,000,000 USD - - - - - 14,000,000 USD - - 33,333 ETH 190,400,000 USD - - 2,000 ETH
Tổng số token - 1,226,667,278 - 14,476,036 17,818,682 - - - - - - - 800,000,000 - - 500,000,000 2,382,907,917 - - 50,000,000
Có sẵn để bán - 285% - - 253% - - - - - - - 55% - - 6% - - - 40%
Cố vấn - Joshuwa Roomsburg, Brian Condenanza, Dennis Weidner, Kris Stelljes, - Eugeny Kuznetsov , Alexander Stratilatov , Ksenia Chabanenko , Lothar Matthäus, Tommy Haas, Nikita Kucherov, Gianluca Zambrotta, Robin Söderling, Cedric Pioline, Anastasia Myskina, Valeriy Karpin, Alexander Anter, Rico Torres, Matheus Antunes, Sergey Demekhine, Maya Kurilova, Dmitry Sergeev, Tomoaki Sato, Wulf Kaal, Edgar Kampers, Nikolay Danilov, Gabriel Zanko, - - - - - - - Richard Kastelein, Jason Hung , Michael Terpin, Michael Payne, Phil Lines, Rodney Koh, - - Cai, Sin-Syong, Dong Ze-Ping, Arman Abgaryan, - - - -
Nhà đầu tư - - Elena Masolova, Andrej Rusakov, Victor Shpakovsky, The Token Fund, Nomadic Capital, - - - - - - - - - - - - -
Social Stats
Reddit Subscribers - - - 134 134 66 - - - - - 6 - - 12 - 103 - - -
Average Users Online - - - 19 15 11 - - - - - 3 - - 3 - 5 - - -
Average New Hot Posts Per Hour - - - 0,0 0,0 0,0 - - - - - 0,0 - - 0,0 - 0,0 - - -
Average New Comments On Hot Posts Per Hour - - - 0,0 0,0 0,0 - - - - - 0,0 - - 0,0 - 0,0 - - -
Twitter Followers - 2.191 252 3.196 3.196 2.644 8.257 2.451 194 - 275 1.312 15.833 447 427 390 1.531 175 16 1.416
Facebook Likes 0 69.755 1.084 2.494 2.495 153 58.636 0 14 10.233 0 0 17.740 84 0 3.357 0 0 237 0
Telegram Users 430 10.361 1.117 4.118 4.116 - 2.549 625 21 358 112 43 15.326 1.675 96 6.994 3.368 1.119 60 1.419