Tiền ảo: 5947
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 204.442.120.888 $ -8,1%
Lưu lượng 24 giờ: 48.039.794.793 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,48%
XRP 5,68%

So sánh tiền ảo

CottonCoin Stakenet Zcoin Blocknet PIVX
Giá $0,00044842 $0,04360489 $4,39 $0,995885 $0,208450
Giá bằng BTC BTC0,00000006 BTC0,00000583 BTC0,00058698 BTC0,00013320 BTC0,00002788
Giá trị vốn hóa thị trường ? $3.887.463 $38.040.073 $6.186.906 $12.774.462
Khối lượng giao dịch $6,10 $979.016 $11.250.898 $189.104 $1.134.464
Nguồn cung khả dụng ? / 20 Triệu 90 Triệu / 80 Triệu 9 Triệu / 20 Triệu 6 Triệu / ? 60 Triệu / ∞
Thấp trong 24h
Cao trong 24h
$0,00044867
$0,00048587
$0,04018431
$0,04434614
$4,34
$4,88
$0,990465
$1,12
$0,199573
$0,246794
ROI
Xếp hạng Gecko #3536 #142 #44 #147 #59
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #5592 #356 #90 #282 #186
Cao nhất mọi thời điểm $1,04 $0,888030 $139,77 $59,66 $13,56
Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm -100% -95% -97% -98% -98%
Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm Aug 31, 2018 (khoảng 1 năm) Jun 10, 2018 (hơn 1 năm) Dec 26, 2017 (gần 2 năm) Jan 06, 2018 (gần 2 năm) Jan 10, 2018 (gần 2 năm)
1 giờ 0,17% -0,020% -0,32% 0,14%
24 giờ -7,7% 0,059% -9,4% -11% -15%
7 ngày 1,5% -14% -4,7% -19%
14 ngày -80% -6,0% -21% -3,9% -27%
30 ngày -84% -21% -17% -3,7% -23%
60 ngày -90% -44% -37% -27% -41%
1 năm -96% -76% -56% -73% -84%
Trang chủ cottonco.in stakenet.ioxsncoin.io zcoin.io blocknet.co pivx.org
Thông báo bitcointalk.org - medium.com medium.comlinkedin.com -
Blockchain/Nguồn cung explorer.cottonco.in xsnexplorer.io chainz.cryptoid.infocoinexplorer.netexplorer.zcoin.ioinsight.zcoin.ioxzc.ccore.online chainz.cryptoid.info chainz.cryptoid.infocoinexplorer.netexplorer.pivx.org
Diễn đàn thảo luận bitcointalk.org bitcointalk.org zcoin.iobitcointalk.org bitcointalk.org forum.pivx.orgbitcointalk.org
Trò chuyện discordapp.com discord.gg discordapp.comforum.zcoin.io discord.gginstagram.com discordapp.com
Ngày khởi tạo July 19, 2018 (hơn 1 năm) - September 28, 2016 (khoảng 3 năm) October 21, 2014 (khoảng 5 năm) -
Thuật toán băm X11 X11 MTP Proof of Stake Proof of Stake
SL Sàn giao dịch 2 8 43 11 36
SL Cặp giao dịch 1 5 56 8 21
CottonCoin Stakenet Zcoin Blocknet PIVX
Thông tin chuỗi Beta CryptoID CryptoID CryptoID
Độ khó N/A N/A 6.983,5346761972 18.762,15750088 137.306,003698475
Tổng số khối N/A N/A 208.632 1.149.930 2.043.862
TPS N/A N/A 0,00517 0,01545 0,01866
Số lượng nút N/A N/A N/A N/A N/A
Nhà phát triển cottoncoin/cottoncoin X9Developers/XSN zcoinofficial/zcoin BlocknetDX/blocknet PIVX-Project/PIVX
Sao 2 56 432 118 389
Người xem 2 31 93 38 123
Bản cập nhật 5 39 296 51 598
Người đóng góp 0 14 34 15 43
Yêu cầu kéo đã kết hợp 0 65 355 327 578
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Ico N/A N/A N/A N/A N/A
Bán ra công chúng - - - - -
Nền tảng - - - - -
Quốc gia - - - - -
Đang chấp thuận - - - - -
Hạn chế - - - - -
Tổng thu được - - - - -
Mức sàn - - - - -
Mức trần - - - - -
Tổng số token - - - - -
Có sẵn để bán - - - - -
Cố vấn - - - - -
Nhà đầu tư - - - - -
Social Stats
Reddit Subscribers 3 1.026 4.057 1.751 8.585
Average Users Online 2 37 186 201 1586
Average New Hot Posts Per Hour 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
Average New Comments On Hot Posts Per Hour 0,0 0,0 0,1 1,1 0,0
Twitter Followers - 12.393 61.278 21.387 63.064
Facebook Likes 3.724 1.849 31.868 1.721 25.114
Telegram Users 372 1.843 6.947 1.343 -