👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản

So sánh tiền ảo

Decred Bitcoin Cash Bitcoin XRP Litecoin
Giá $18,62 $361,83 $8.878,39 $0,230456 $58,44
Giá bằng BTC BTC0,00209504 BTC0,04070848 BTC1,00000000 BTC0,00002593 BTC0,00657464
Giá trị vốn hóa thị trường $205.119.661 $6.602.204.424 $161.473.602.737 $10.066.088.698 $3.739.446.629
Khối lượng giao dịch $110.619.854 $4.149.935.727 $39.653.371.476 $1.806.032.166 $2.613.740.801
Nguồn cung khả dụng 10 Triệu / 20 Triệu 20 Triệu / 20 Triệu 20 Triệu / 20 Triệu 40 Tỷ / 100 Tỷ 60 Triệu / 80 Triệu
Thấp trong 24h
Cao trong 24h
$18,02
$18,76
$347,09
$374,60
$8.564,29
$8.955,00
$0,225950
$0,233310
$56,01
$59,45
ROI
Xếp hạng Gecko #27 #3 #1 #5 #7
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #34 #4 #1 #3 #8
Cao nhất mọi thời điểm $129,37 $3.785,82 $19.665,39 $3,40 $360,66
Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm -86% -90% -55% -93% -84%
Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm Jan 13, 2018 (khoảng 2 năm) Dec 20, 2017 (khoảng 2 năm) Dec 16, 2017 (khoảng 2 năm) Jan 07, 2018 (khoảng 2 năm) Dec 18, 2017 (khoảng 2 năm)
1 giờ 0,0021% 0,97% -0,14% -0,059% -0,19%
24 giờ 3,2% 4,2% 2,8% 0,044% 3,6%
7 ngày -1,6% 5,4% 2,9% -1,0% 2,3%
14 ngày 15% 36% 9,5% 8,9% 18%
30 ngày 12% 75% 21% 19% 36%
60 ngày 2,9% 66% 19% 2,8% 25%
1 năm 10% 200% 150% -25% 81%
Trang chủ decred.orgdocs.decred.org bitcoincash.org bitcoin.org ripple.com litecoin.org
Thông báo medium.com - - - -
Blockchain/Nguồn cung dcrdata.decred.orgdcr.tokenview.com blockchair.combch.tokenview.com blockchair.combtc.com blockchair.comxrpcharts.ripple.comxrpscan.combithomp.com blockchair.comchainz.cryptoid.infobitupper.comlitecoinblockexplorer.netltc.tokenview.com
Diễn đàn thảo luận bitcointalk.org bitco.inbitcointalk.org bitcointalk.org xrpchat.com litecointalk.orgbitcointalk.org
Trò chuyện chat.decred.orgdecred.org - - - -
Ngày khởi tạo February 08, 2016 (gần 4 năm) - January 03, 2009 (khoảng 11 năm) - October 08, 2011 (hơn 8 năm)
Thuật toán băm Blake-256 SHA-256 SHA-256 - Scrypt
SL Sàn giao dịch 47 285 415 251 347
SL Cặp giao dịch 69 556 9702 541 830
Decred Bitcoin Cash Bitcoin XRP Litecoin
Nhà phát triển decred/dcrd Bitcoin-ABC/bitcoin-abc bitcoin/bitcoin ripple/rippled litecoin-project/litecoin
Sao 532 880 42020 3372 3423
Người xem 83 141 3502 481 538
Bản cập nhật 215 543 25012 1063 2251
Người đóng góp 83 3 633 77 45
Yêu cầu kéo đã kết hợp 1464 13 7136 347 101
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề 374 / 401 227 / 281 4421 / 5201 575 / 721 337 / 368
Ico N/A N/A N/A N/A N/A
Bán ra công chúng - - - - -
Nền tảng - - - - -
Quốc gia - - - - -
Đang chấp thuận - - - - -
Hạn chế - - - - -
Tổng thu được - - - - -
Mức sàn - - - - -
Mức trần - - - - -
Tổng số token - - - - -
Có sẵn để bán - - - - -
Cố vấn - - - - -
Nhà đầu tư - - - - -
Social Stats
Reddit Subscribers 9.717 282.284 1.262.063 208.981 210.608
Average Users Online 253 1994 5554 750 804
Average New Hot Posts Per Hour 0,2 7,4 6,2 0,7 0,1
Average New Comments On Hot Posts Per Hour 1,9 277,0 251,3 25,3 7,4
Twitter Followers 40.875 1.006.217 68.546 943.840 449.140
Facebook Likes 3.002 19.635 39.982 133.113 95.198
Telegram Users 2.744 - - - -
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android