🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!

So sánh tiền ảo

HyperCash Bitcoin Cash Litecoin XRP Bitcoin
Giá $1,01 $238,39 $40,88 $0,179025 $6.871,11
Giá bằng BTC BTC0,00014731 BTC0,03464826 BTC0,00594273 BTC0,00002602 BTC1,00000000
Giá trị vốn hóa thị trường $45.101.506 $4.370.116.720 $2.631.354.222 $7.854.551.359 $125.624.709.165
Khối lượng giao dịch $32.522.943 $3.750.572.709 $2.933.962.829 $2.113.557.231 $42.409.477.476
Nguồn cung khả dụng 40 Triệu / 80 Triệu 20 Triệu / 20 Triệu 60 Triệu / 80 Triệu 40 Tỷ / 100 Tỷ 20 Triệu / 20 Triệu
Thấp trong 24h
Cao trong 24h
$0,930886
$1,01
$212,18
$237,94
$37,40
$40,85
$0,168325
$0,179294
$6.179,92
$6.864,60
ROI
Xếp hạng Gecko #143 #4 #8 #5 #1
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #80 #5 #7 #3 #1
Cao nhất mọi thời điểm $37,13 $3.785,82 $360,66 $3,40 $19.665,39
Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm -97.3% -93.7% -88.7% -94.7% -65.1%
Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm Dec 20, 2017 (hơn 2 năm) Dec 20, 2017 (hơn 2 năm) Dec 18, 2017 (hơn 2 năm) Jan 07, 2018 (khoảng 2 năm) Dec 16, 2017 (hơn 2 năm)
1 giờ 1.6% 2.6% 2.2% 0.8% 1.5%
24 giờ 8.6% 12.3% 9.2% 6.4% 11.2%
7 ngày 0.1% 7.9% 4.2% 10.7% 2.6%
14 ngày 9.2% 30.1% 18.2% 21.9% 27.8%
30 ngày -36.0% -29.3% -33.4% -25.2% -22.8%
60 ngày -42.0% -37.3% -42.2% -25.6% -26.6%
1 năm -29.9% 42.3% -32.4% -42.8% 65.7%
Trang chủ h.cashWhitepaper bitcoincash.org litecoin.org ripple.com bitcoin.org
Thông báo medium.com - - - -
Blockchain/Nguồn cung hc-explorer.h.cash blockchair.combch.tokenview.combch.btc.com blockchair.comchainz.cryptoid.infobitupper.comlitecoinblockexplorer.netltc.tokenview.com blockchair.comxrpcharts.ripple.comxrpscan.combithomp.com blockchair.combtc.combtc.tokenview.com
Diễn đàn thảo luận - bitco.inbitcointalk.org litecointalk.orgbitcointalk.org xrpchat.com bitcointalk.org
Trò chuyện t.met.me - - - -
Ngày khởi tạo - - October 08, 2011 (hơn 8 năm) - January 03, 2009 (khoảng 11 năm)
Thuật toán băm - SHA-256 Scrypt - SHA-256
SL Sàn giao dịch 30 298 356 258 425
SL Cặp giao dịch 35 570 818 548 9315
HyperCash Bitcoin Cash Litecoin XRP Bitcoin
Nhà phát triển HcashOrg/hcashd Bitcoin-ABC/bitcoin-abc litecoin-project/litecoin ripple/rippled bitcoin/bitcoin
Sao 116 894 3433 3402 42723
Người xem 36 139 533 474 3496
Bản cập nhật 37 568 2258 1080 25432
Người đóng góp 12 3 45 78 646
Yêu cầu kéo đã kết hợp 1 13 101 355 7315
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề 16 / 38 229 / 287 338 / 374 593 / 761 4535 / 5309
Ico N/A N/A N/A N/A N/A
Bán ra công chúng - - - - -
Nền tảng - - - - -
Quốc gia - - - - -
Đang chấp thuận - - - - -
Hạn chế - - - - -
Tổng thu được - - - - -
Mức sàn - - - - -
Mức trần - - - - -
Tổng số token - - - - -
Có sẵn để bán - - - - -
Cố vấn - - - - -
Nhà đầu tư - - - - -
Social Stats
Reddit Subscribers 844 290.113 212.860 211.646 1.347.599
Average Users Online 41 2227 496 566 6058
Average New Hot Posts Per Hour 0,0 6,6 1,1 0,5 7,3
Average New Comments On Hot Posts Per Hour 0,0 91,8 6,4 12,0 323,7
Twitter Followers 12.703 2.692 133.306 945.859 68.793
Facebook Likes 1.759 21.051 94.172 135.455 39.658
Telegram Users 4.131 - - - -
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android