Tiền ảo: 5519
Sàn giao dịch: 369
Giá trị vốn hóa thị trường: 270.968.502.509 $ 1,4%
Lưu lượng 24 giờ: 54.893.419.679 $
Ưu thế:
BTC 68,1%
ETH 7,60%
XRP 4,32%

So sánh tiền ảo

Mainframe Stellar IOTA Qtum Ethereum
Giá $0,00110543 $0,06880148 $0,262335 $2,56 $191,78
Giá bằng BTC BTC0,00000011 BTC0,00000667 BTC0,00002543 BTC0,00024828 BTC0,01859074
Giá trị vốn hóa thị trường $9.921.259 $1.350.907.278 $728.144.546 $245.772.039 $20.606.017.677
Khối lượng giao dịch $722.945 $120.844.830 $5.821.650 $183.666.811 $8.082.523.098
Nguồn cung khả dụng 9 Tỷ / 10 Tỷ 20 Tỷ / 100 Tỷ 3 Tỷ / 3 Tỷ 100 Triệu / 100 Triệu 100 Triệu / ∞
Thấp trong 24h
Cao trong 24h
$0,00103717
$0,00112374
$0,06593592
$0,06924395
$0,256796
$0,264291
$2,52
$2,64
$189,43
$195,87
ROI 1800% 750% 2400%
Xếp hạng Gecko #142 #11 #17 #14 #2
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #265 #12 #21 #36 #2
Cao nhất mọi thời điểm $0,02526886 $0,875563 $5,25 $100,22 $1.448,18
Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm -96% -92% -95% -97% -87%
Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm Jul 05, 2018 (khoảng 1 năm) Jan 03, 2018 (hơn 1 năm) Dec 19, 2017 (hơn 1 năm) Jan 06, 2018 (hơn 1 năm) Jan 13, 2018 (hơn 1 năm)
1 giờ 0,49% -0,020% 1,2% 0,090% -0,23%
24 giờ 6,4% 1,5% 0,76% 1,0% -0,25%
7 ngày 6,2% -0,43% 8,8% 12% 3,6%
14 ngày -11% -6,2% 3,4% -2,4% -8,7%
30 ngày -36% -16% -15% -13% -12%
60 ngày -63% -46% -43% -38% -38%
1 năm -81% -69% -48% -39% -30%
Trang chủ mainframe.comWhitepaper stellar.org iota.org qtum.orgWhitepaper ethereum.org
Thông báo blog.mainframe.com stellarcommunity.orgbitcointalk.org forum.iota.org - -
Blockchain/Nguồn cung etherscan.ioethplorer.io dashboard.stellar.orgstellar.expertsteexp.com thetangle.orgiotasear.ch qtum.infoqtumexplorer.ioexplorer.qtum.org etherscan.ioethplorer.ioblockchair.comblockscout.com
Diễn đàn thảo luận blog.mainframe.com galactictalk.orgbitcointalk.org bitcointalk.org forum.qtum.orgbitcointalk.org forum.ethereum.orgbitcointalk.org
Trò chuyện t.me slack.stellar.org discord.gg - -
Ngày khởi tạo - - - - July 30, 2015 (khoảng 4 năm)
Thuật toán băm - - Directed Acyclic Graph (DAG) Proof of Stake Ethash
SL Sàn giao dịch 18 136 26 103 375
SL Cặp giao dịch 18 276 41 179 7483
Mainframe Stellar IOTA Qtum Ethereum
Thông tin chuỗi Beta Coinmetrics, Blockchair, Etherscan
Độ khó N/A N/A N/A N/A 2.285.464.293.391.738
Tổng số khối N/A N/A N/A N/A 8.411.263
TPS N/A N/A N/A N/A 0
Số lượng nút N/A N/A N/A N/A N/A
Nhà phát triển MainframeHQ/onyx stellar/stellar-core iotaledger/iri qtumproject/qtum ethereum/go-ethereum
Sao 90 2262 1168 1033 24106
Người xem 28 271 160 206 2027
Bản cập nhật 11 706 405 306 8680
Người đóng góp 13 86 54 24 430
Yêu cầu kéo đã kết hợp 55 548 283 247 2583
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Ico ICO Details N/A N/A ICO Details N/A
Bán ra công chúng -
Pending
- - 12 Mar 2017 - 17 Mar 2017 (0.3 USD = 1.0 qtum)
Ended
-
Nền tảng Ethereum - - - -
Quốc gia - - - - -
Đang chấp thuận ETH - - - -
Hạn chế - - - - -
Tổng thu được - - - 15,000,000,00 USD -
Mức sàn - - - - -
Mức trần 30,000 ETH - - - -
Tổng số token 10,000,000,000 - - 107,822,406 -
Có sẵn để bán - - - 47% -
Cố vấn - - Jeffrey Wernick, -
Nhà đầu tư Lars Rasmussen, Georg Ell, Andy Mcloughlin, Sam Khavari, Hoa Viet Dinh, Shreyas Doshi, - - -
Social Stats
Reddit Subscribers 2.195 103.406 112.625 15.347 444.928
Average Users Online 5 1421 695 547 1225
Average New Hot Posts Per Hour 0,0 0,3 0,6 0,0 1,9
Average New Comments On Hot Posts Per Hour 0,0 15,7 10,6 0,0 16,3
Twitter Followers 18.781 275.744 120.066 178.403 447.859
Facebook Likes 1.872 21.149 44.927 10.035 144.920
Telegram Users 22.380 - - - -