Tiền ảo: 6244
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 200.006.580.748 $ 2,8%
Lưu lượng 24 giờ: 42.556.832.218 $
Ưu thế:
BTC 66,8%
ETH 8,02%
XRP 4,77%

So sánh tiền ảo

NEM TRON Stellar Qtum Cardano
Giá $0,03631266 $0,01447341 $0,05495378 $1,72 $0,03742192
Giá bằng BTC BTC0,00000492 BTC0,00000196 BTC0,00000744 BTC0,00023305 BTC0,00000507
Giá trị vốn hóa thị trường $326.813.937 $957.149.535 $1.111.317.524 $165.933.172 $1.165.471.803
Khối lượng giao dịch $43.949.770 $1.036.219.578 $145.302.314 $294.119.677 $65.211.878
Nguồn cung khả dụng 9 Tỷ / 9 Tỷ 70 Tỷ / 100 Tỷ 20 Tỷ / 50 Tỷ 100 Triệu / 100 Triệu 30 Tỷ / 50 Tỷ
Thấp trong 24h
Cao trong 24h
$0,03546225
$0,03641978
$0,01421308
$0,01466431
$0,05441587
$0,05560247
$1,68
$1,75
$0,03683646
$0,03796464
ROI 660% 470%
Xếp hạng Gecko #25 #7 #9 #14 #13
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #29 #12 #11 #35 #10
Cao nhất mọi thời điểm $1,87 $0,231673 $0,875563 $100,22 $1,18
Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm -98% -94% -94% -98% -97%
Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm Jan 07, 2018 (gần 2 năm) Jan 05, 2018 (gần 2 năm) Jan 03, 2018 (gần 2 năm) Jan 06, 2018 (gần 2 năm) Jan 04, 2018 (gần 2 năm)
1 giờ 0,27% 0,63% 0,19% 0,15% 0,15%
24 giờ 2,4% 1,3% 0,68% 2,3% 1,3%
7 ngày 0,79% -8,8% -5,5% -4,5% -4,3%
14 ngày -5,0% -6,0% -9,7% -3,4% -2,7%
30 ngày -16% -27% -33% -24% -15%
60 ngày -6,7% -0,58% -5,8% 2,7% -3,7%
1 năm -52% 3,5% -60% -6,8% 8,6%
Trang chủ nem.io tron.network stellar.org qtum.orgWhitepaper cardano.org
Thông báo - medium.com stellarcommunity.orgbitcointalk.org - -
Blockchain/Nguồn cung chain.nem.ninja tronscan.orgtrxplorer.iotrx.tokenview.com dashboard.stellar.orgstellar.expertsteexp.com qtum.infoqtumexplorer.ioexplorer.qtum.org cardanoexplorer.comadascan.net
Diễn đàn thảo luận forum.nem.iobitcointalk.org - galactictalk.orgbitcointalk.org forum.qtum.orgbitcointalk.org -
Trò chuyện - discordapp.com slack.stellar.org - -
Ngày khởi tạo March 31, 2015 (hơn 4 năm) August 28, 2017 (hơn 2 năm) - - -
Thuật toán băm Proof of Importance Delegated Proof-of-Stake - Proof of Stake -
SL Sàn giao dịch 81 166 146 111 79
SL Cặp giao dịch 110 370 286 174 136
NEM TRON Stellar Qtum Cardano
Nhà phát triển nemtech/nem2-sdk-typescript-javascript tronprotocol/java-tron stellar/stellar-core qtumproject/qtum input-output-hk/cardano-sl
Sao 61 2316 2353 1045 3338
Người xem 33 313 269 202 411
Bản cập nhật 34 638 751 310 577
Người đóng góp 25 119 88 26 111
Yêu cầu kéo đã kết hợp 150 1805 595 286 1698
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Ico N/A ICO Details N/A ICO Details N/A
Bán ra công chúng - 31 Aug 2017 - 2 Sep 2017 (0.0019 USD = 1.0 trx)
Ended
- 12 Mar 2017 - 17 Mar 2017 (0.3 USD = 1.0 qtum)
Ended
-
Nền tảng - - - - -
Quốc gia - China - - -
Đang chấp thuận - ETH, BTC - - -
Hạn chế - - - - -
Tổng thu được - 70,000,000,00 USD - 15,000,000,00 USD -
Mức sàn - - - - -
Mức trần - - - - -
Tổng số token - 99,281,283,754 - 107,822,406 -
Có sẵn để bán - 0% - 47% -
Cố vấn - - - Jeffrey Wernick, -
Nhà đầu tư - - - -
Social Stats
Reddit Subscribers 18.201 71.655 105.470 15.279 75.833
Average Users Online 460 432 2292 299 712
Average New Hot Posts Per Hour 0,2 0,8 0,8 0,3 2,0
Average New Comments On Hot Posts Per Hour 0,3 11,4 12,8 0,6 30,5
Twitter Followers 213.842 488.262 278.489 180.205 154.892
Facebook Likes 22.827 980.503 21.160 10.030 22.765
Telegram Users - 82.274 - - -