Tiền ảo: 6123
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 221.649.513.221 $ -1,6%
Lưu lượng 24 giờ: 49.294.772.332 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,53%
XRP 4,89%

So sánh tiền ảo

Niobio Cash Bitcoin Dogecoin Cosmos Bitcoin Cash
Giá $0,00055203 $8.108,61 $0,00251815 $3,46 $239,36
Giá bằng BTC BTC0,00000007 BTC1,00000000 BTC0,00000031 BTC0,00042694 BTC0,02952520
Giá trị vốn hóa thị trường $76.581 $146.530.438.131 $307.161.552 $856.571.264 $4.339.337.967
Khối lượng giao dịch $66,18 $24.396.313.959 $85.422.512 $138.804.529 $2.860.907.802
Nguồn cung khả dụng 100 Triệu / 300 Triệu 20 Triệu / 20 Triệu 100 Tỷ / ? 200 Triệu / ∞ 20 Triệu / 20 Triệu
Thấp trong 24h
Cao trong 24h
$0,00048460
$0,00059468
$8.047,16
$8.252,98
$0,00250982
$0,00256825
$3,37
$3,64
$235,40
$249,69
ROI 3400%
Xếp hạng Gecko #694 #1 #16 #32 #3
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #1303 #1 #31 #16 #4
Cao nhất mọi thời điểm $0,01862928 $19.665,39 $0,01758609 $7,02 $3.785,82
Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm -97% -59% -86% -51% -94%
Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm Nov 02, 2018 (khoảng 1 năm) Dec 16, 2017 (gần 2 năm) Jan 07, 2018 (gần 2 năm) Jun 18, 2019 (5 tháng) Dec 20, 2017 (gần 2 năm)
1 giờ 0,32% 0,059% 0,13% -0,028% 0,045%
24 giờ -4,0% -1,4% -1,4% -4,5% -4,0%
7 ngày -33% -7,1% -7,1% -20% -16%
14 ngày -27% -14% -3,0% -4,2% -18%
30 ngày -13% 2,0% -8,2% 26% 12%
60 ngày -52% -21% -6,1% 11% -26%
1 năm -95% 44% -4,3% -24%
Trang chủ niobiocash.orgWhitepaper bitcoin.org dogecoin.com cosmos.networkWhitepaper bitcoincash.org
Thông báo - - - blog.cosmos.network -
Blockchain/Nguồn cung nbrexplorer.niobiocash.nl blockchair.combtc.com blockchair.comdoge.tokenview.comdogechain.info mintscan.iocosmos.bigdipper.livestargazer.certus.one blockchair.combch.tokenview.com
Diễn đàn thảo luận bitcointalk.org bitcointalk.org discuss.dogecoin.combitcointalk.org forum.cosmos.network bitco.inbitcointalk.org
Trò chuyện discordapp.com - - - -
Ngày khởi tạo - January 03, 2009 (gần 11 năm) December 08, 2013 (gần 6 năm) - -
Thuật toán băm Cryptonight SHA-256 Scrypt - SHA-256
SL Sàn giao dịch 6 410 148 52 272
SL Cặp giao dịch 5 9929 813 107 547
Niobio Cash Bitcoin Dogecoin Cosmos Bitcoin Cash
Thông tin chuỗi Beta Blockchair Cosmostation Blockchair
Độ khó N/A 12.720.005.267.391,0 N/A N/A 416.542.829.960,06
Tổng số khối N/A 604.469 N/A 2.627.131 609.695
TPS N/A 3,53 N/A N/A 0,42275
Số lượng nút N/A 9.062 N/A 100 1.457
Nhà phát triển niobio-cash/niobio-node-daemon bitcoin/bitcoin dogecoin/dogecoin cosmos/cosmos Bitcoin-ABC/bitcoin-abc
Sao 11 41183 2121 817 863
Người xem 9 3496 275 139 142
Bản cập nhật 13 24589 894 152 538
Người đóng góp 4 625 70 37 3
Yêu cầu kéo đã kết hợp 26 6970 808 39 13
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Ico N/A N/A N/A ICO Details N/A
Bán ra công chúng - - - 6 Apr 2017 - 6 Apr 2017 (0.1 USD = 1.0 atom)
Ended
-
Nền tảng - - - - -
Quốc gia - - - - -
Đang chấp thuận - - - - -
Hạn chế - - - - -
Tổng thu được - - - - -
Mức sàn - - - - -
Mức trần - - - - -
Tổng số token - - - - -
Có sẵn để bán - - - - -
Cố vấn - - - - -
Nhà đầu tư - - - - -
Social Stats
Reddit Subscribers - 1.189.789 144.098 7.249 277.243
Average Users Online - 3746 341 42 813
Average New Hot Posts Per Hour - 6,2 1,0 0,3 6,1
Average New Comments On Hot Posts Per Hour - 249,1 10,4 1,6 143,1
Twitter Followers 2.742 68.556 138.288 29.132 991.535
Facebook Likes 4.082 39.982 70.820 0 19.635
Telegram Users 2.376 - - 11.760 -