Tiền ảo: 5876
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 226.290.418.884 $ -0,36%
Lưu lượng 24 giờ: 49.733.254.134 $
Ưu thế:
BTC 66,2%
ETH 8,89%
XRP 5,52%

So sánh tiền ảo

Peoplewave Egretia Status Aragon REMME
Giá $0,00045522 $0,00195696 $0,01295819 $0,907928 $0,00296456
Giá bằng BTC BTC0,00000007 BTC0,00000023 BTC0,00000156 BTC0,00010883 BTC0,00000036
Giá trị vốn hóa thị trường ? $7.641.942 $45.925.352 $28.793.468 $1.954.580
Khối lượng giao dịch ? $2.019.500 $18.842.364 $221.024 $190.652
Nguồn cung khả dụng ? / 1 Tỷ 4 Tỷ / 8 Tỷ 4 Tỷ / 7 Tỷ 30 Triệu / 40 Triệu 700 Triệu / 1 Tỷ
Thấp trong 24h
Cao trong 24h
?
?
$0,00194530
$0,00201582
$0,01267705
$0,01324724
$0,839095
$0,931857
$0,00289928
$0,00310691
ROI ? -26% -93%
Xếp hạng Gecko #2841 #308 #21 #162 #533
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #4684 #262 #86 #114 #537
Cao nhất mọi thời điểm $0,04238904 $0,09514337 $0,684918 $8,02 $0,03305779
Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm ? -98% -98% -89% -91%
Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm Jun 14, 2018 (hơn 1 năm) Jul 10, 2019 (3 tháng) Jan 03, 2018 (gần 2 năm) Jan 07, 2018 (gần 2 năm) May 04, 2018 (hơn 1 năm)
1 giờ ? -0,46% 0,050% 7,1% 1,1%
24 giờ ? -2,4% -0,37% 1,6% -1,4%
7 ngày ? -6,1% 2,5% 31% -1,3%
14 ngày ? 7,9% 7,1% 16% -4,6%
30 ngày ? -38% -9,6% 3,3% -19%
60 ngày ? -95% -28% 30% -38%
1 năm ? 39% -63% 17% -56%
Trang chủ peoplewaveico.ioWhitepaper egretia.ioWhitepaper status.imWhitepaper aragon.oneWhitepaper remme.ioWhitepaper
Thông báo - - - - -
Blockchain/Nguồn cung etherscan.ioethplorer.io etherscan.ioethplorer.io etherscan.ioethplorer.io etherscan.ioethplorer.io etherscan.ioblockexplorer.remme.ioethplorer.io
Diễn đàn thảo luận bitcointalk.org blog.egretia.iobitcointalk.org - bitcointalk.org -
Trò chuyện - - - - -
Ngày khởi tạo May 24, 2018 (hơn 1 năm) - June 19, 2017 (hơn 2 năm) May 15, 2017 (hơn 2 năm) -
Thuật toán băm Ethash - - - -
SL Sàn giao dịch 2 19 113 22 11
SL Cặp giao dịch 0 30 113 20 12
Peoplewave Egretia Status Aragon REMME
Thông tin chuỗi Beta
Độ khó N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng số khối N/A N/A N/A N/A N/A
TPS N/A N/A N/A N/A N/A
Số lượng nút N/A N/A N/A N/A N/A
Nhà phát triển peoplewave-ico/wavebase Egretia/Egretia-Engine status-im/status-react aragon/aragon-core Remmeauth/remme-core
Sao 3 0 2774 398 -
Người xem 2 1 182 48 -
Bản cập nhật 1 0 708 149 -
Người đóng góp 0 0 193 39 0
Yêu cầu kéo đã kết hợp 0 0 3131 291 -
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 - / -
Ico ICO Details ICO Details ICO Details ICO Details ICO Details
Bán ra công chúng 31 May 2018 - 6 Jun 2018 (0.00014518 ETH = 1.0 pwv)
Ended
26 May 2018 - 30 May 2018 (1.0 ETH = 70000.0 egt)
Ended
20 Jun 2017 - 4 Jul 2017
Ended
17 May 2017 - 17 May 2017
Ended
4 Dec 2017 - 25 Dec 2017 (0.04 USD = 1.0 rem)
Ended
Nền tảng Ethereum Ethereum Ethereum Ethereum Ethereum
Quốc gia Singapore Singapore Switzerland Spain Ukraine
Đang chấp thuận ETH, BTC, LTC ETH, CMT, ABT - - -
Hạn chế
  • China (Total Restriction)
  • United States (Total Restriction)
  • China (Total Restriction)
  • United States (Total Restriction)
- - -
Tổng thu được 590,000,00 USD 23,700,000,00 USD 100,000,000,00 USD 25,000,000,00 USD 20,000,000,00 USD
Mức sàn 2,000,000 USD 10,000 ETH - - -
Mức trần 20,000,000 USD 23,700,000 USD - - 20,000,000 USD
Tổng số token 1,200,000,000 8,000,000,000 6,804,870,174 39,609,523 1,000,000,000
Có sẵn để bán - 39% - - 50%
Cố vấn Mallika Gadepalli, Philippa (Pip) Penfold, Sanjeeb Chaudhuri, Rachel Huang, Jay Pring, Cameron Crawford, Jefrey Gomez, Simon Cocking, Lucas Lu, Frank Lee, Hongfei Tian, Yong Yao, Mihai Alisie, Jake Brukhman, Kenny Rowe, Brayton Williams,
Nhà đầu tư
Social Stats
Reddit Subscribers 9 1.035 5.689 2.511 868
Average Users Online 4 20 2011 127 20
Average New Hot Posts Per Hour 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Average New Comments On Hot Posts Per Hour 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Twitter Followers 1.456 41.164 111.033 71.498 6.204
Facebook Likes 5.998 3.417 11.276 0 5.595
Telegram Users 261 2.555 - - 6.141